Ana içeriğe atla
Image
BİRLİKTE
Share
Tüm bu süreci kendimiz ve sivil alanın geneli için de çok önemli bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görüyoruz. Programımızı, sürekli ve kolektif bir öğrenme kültürünü ve  sahiplenmeyi teşvik eden karşılıklı bir güven ortamında yürütmeye özen gösteriyoruz. Bunu yaparken de anahtar kelimelerden birinin “içtenlik” olduğunu düşünüyoruz.

BİRLİKTE ile Yeni Dönem

Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. Hele de söz konusu olan, bir konuda yazı yazmak ise! Ben de günlerdir Siviliz’de BİRLİKTE Programı’na ayrılan köşemiz için yazacağım yazıya giriş yapabilmek için kıvranıyorum ve bu sözü fazlasıyla doğruluyorum. Nereden başlasam, nasıl anlatsam?

Sanıyorum programın bu ikinci uygulama döneminde artık BİRLİKTE’yi anlatmak için söze sıfırdan başlamaya çok da gerek yok. O yüzden bir şekilde bir yerinden başlamalıyım. Eksik kalan kısımları BİRLİKTE’ye web sitemizde ayırdığımız bu bölüm tamamlar diye düşünüyorum. Başlarken böyle zorlanmamın nedeni aslında BİRLİKTE’nin arka planında epey uzunca bir hikâyenin olması. BİRLİKTE, çeşitli dönemlerde gerek STGM’de gerek sivil alanda farklı çalışma arkadaşlarımızla verdiğimiz emeklerin, kolektif öğrenimlerimizin bir ürünü. Bu cümleyi kurmadan ve o emeklere şapka çıkarmadan hikâye eksik kalır. O yüzden, bu uzun yolculukta sürece katkı sağlamış herkese yürekten selam ederek başlamak istiyorum.

BİRLİKTE, sivil toplum örgütlerine yönelik geliştirdiğimiz bir kurumsal destek modeli. Bu model aslen kurumsal hibe ve kurumsal gelişim için mentorluk desteğinden oluşuyor. BİRLİKTE’yi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir alt-hibe mekanizması olarak 2017 yılından beri yürütüyoruz. Programımızın ikinci uygulama dönemi Ocak 2022’de başladı. Destek mekanizması ise Şubat 2023 itibarıyla devreye girdi. Bu dönemde, programa katılan toplam 25 sivil toplum örgütü ile iki yıl boyunca birlikte çalışacağız.

Peki biz BİRLİKTE ile ne hedefliyoruz? Desteklenen örgütlere, kendimize ve sivil alana nasıl bir katkıda bulunmak istiyoruz? 

Her şeyden önce, programa katılan örgütlerin kira, personel vb. temel kurumsal giderlerini karşılayarak, asli fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için onları desteklemeye odaklanıyoruz. Bunu yaparken, bir yandan da, sağladığımız model, kaynak ve araçlar vasıtasıyla örgütlerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi için çalışıyoruz.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de programa katılan her örgüte, iki yıl boyunca, program ekibimizden bir mentor arkadaşımız süreci kolaylaştırmak üzere eşlik ediyor. BİRLİKTE’ye katılan örgütler, program sonlanırken kurumsal yapılarını güçlendirmiş olsunlar, hedefledikleri gruplara ve sivil alana katkı sağlayan etkili aktörler olarak varlıklarını sürdürebilsinler istiyoruz.

Tüm bu süreci kendimiz ve sivil alanın geneli için de çok önemli bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görüyoruz. Programımızı, sürekli ve kolektif bir öğrenme kültürünü ve  sahiplenmeyi teşvik eden karşılıklı bir güven ortamında yürütmeye özen gösteriyoruz. Bunu yaparken de anahtar kelimelerden birinin “içtenlik” olduğunu düşünüyoruz.

Programın kurumsal gelişim modelinin dayandığı asli ilkeler, hak temelli çalışmaların da üzerine inşa edildiği temel ilkeler. Sürekli dillendirdiğimiz katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi evrensel ilkeler sözde kalmasın istiyoruz. Programda yer alan sivil toplum örgütleri olarak hem kendi yönetim süreçlerimizde hem de çalıştığımız alanlarda bu ilkeleri nasıl daha iyi uygulayabiliriz, nasıl iyileştiririz diye birlikte kafa yoruyoruz. Güçlü yönlerimizi ya da iyileştirmeye açık taraflarımızı içtenlikle tespit etmeye, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye dayanışmaya gayret ediyoruz. Bu içten çabanın sivil toplumda nasıl önemli bir karşılığı olduğunu, nasıl bir çarpan etkisi olabileceğini bilerek, bunun sorumluluğu ile yürümeye, temas etmeye, ilişki kurmaya özen gösteriyoruz

Yeni uygulama döneminde yeni öncelikler, yöntemler, araçlar

BİRLİKTE’nin bu uygulama döneminde bazı yeni öncelikler, yeni yöntemler, yeni araçlar da dahil ettik desteklerimize. Çünkü BİRLİKTE’yi biraz da yeni yöntemleri, araçları ve yaklaşımları test ettiğimiz ve yaygınlaştırdığımız bir alan olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Zira bu olanağın sivil toplum için etkili kılınmasını da  bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu dönem, programımızda toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırmasına (TCEA) bir öncelik alanı olarak odaklanıyoruz. Programa katılan örgütlerin tamamı, kurumsal gelişim sürecinin bir parçası olarak TCEA konusunda da çalışacaklar. Bu süreci program ekibimizde yer alan TCEA uzmanımız kolaylaştıracak. Buna ek olarak, programda yer alan örgütlerin gönüllü olarak içinde yer alacağı TCEA için BİRLİKTE İnisiyatifi’nin de bu çalışmalara öncülük etmesini ve bilgi, kaynak ve motivasyon sağlamasını hedefliyoruz. Bu bizim için de yeni bir deneyim olacak. Eğrisiyle doğrusuyla bu deneyimin, sivil alanın geneli ve benzer programlar için çok önemli bir öğrenme fırsatı olacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylarda sizlerle bu konudaki güncel gelişmeleri de düzenli şekilde paylaşacağız.

Kolektif öğrenme alanı olarak BİRLİKTE Hub

Bir diğer önemli yeniliğimiz ise BİRLİKTE HUB’ımız ya da diğer adıyla BİRLİKTE Öğrenme Topluluğu’muz.

BİRLİKTE’nin önceki dönemi, programın bize sağladığı kolektif öğrenme ortamının kıymetini ve taşıdığı potansiyeli göstermişti. Program ekibimiz başta olmak üzere, BİRLİKTE hepimiz için birlikte deneyimleyerek öğrendiğimiz bir çeşit okul işlevi de gördü. Bu deneyimden hareketle, programın bu özelliğini daha iyi bir şekilde yapılandırarak, ev sahipliğini dijital bir paylaşım platformunun üstlendiği BİRLİKTE HUB’ımızı devreye soktuk. BİRLİKTE HUB, aslen örgütleri bir araya getiren bir buluşma alanı. Öncelikle, program katılımcılarının her türlü iletişimini ve paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu dijital platforma ek olarak, örgütlerin ortak öğrenmelerine, birlikte üretmelerine ve iş birliklerinin önünü açmaya yönelik  çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Önümüzdeki haftalarda HUB’ı hem size daha detaylı tanıtacak hem de HUB kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri paylaşacağız.

Uluslararası ortakla daha güçlü BİRLİKTE

Bu uygulama döneminde projemizde bir de ortağımız bulunuyor. İrlanda’da faaliyet gösteren, STGM’nin benzeri bir misyon ile sivil toplum örgütlerine destek sağlayan bir şemsiye kuruluş olan proje ortağımız “the Wheel”, özellikle uluslararası iş birlikleri, deneyim paylaşımı ve ağ oluşturma faaliyetlerimiz kapsamında bize destek sağlıyor. Bu ortaklık, katılımcı örgütleri iyi uygulama örnekleri ile buluşturmak ve hepimize yeni ufuklar açabilmek adına önemli bir potansiyel barındırıyor ve bize gerçekten heyecan veriyor. Önümüzdeki aylarda, özellikle de programın ikinci uygulama yılı için planlanan bu çalışmalarla ilgili gelişmeler hakkında sizleri düzenli şekilde bilgilendireceğiz.
 
BİRLİKTE katılımcısı örgütlerin işbirliklerine paralel olarak, bir yandan da, bir süredir alt-hibe programları uygulayan akran örgütlerle deneyimlerimizi paylaşmak, birbirimizden öğrenmek, uygulamalarımızı iyileştirmek ve daha eşgüdümlü çalışabilmek üzere düzenli şekilde bir araya gelmeye başladık. Bu bir araya gelişlerin bir öğrenme topluluğu olarak işlev kazanabilmesi için süreci inşa etmeye, kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Bu toplulukta yer alan, katkı veren tüm diğer uygulayıcı örgütlere de bu vesileyle hem teşekkür edelim hem de önümüzdeki dönem boyunca bu işbirliğini kolaylaştırma misyonunu sürdüreceğimizi paylaşmış olalım.

BİRLİKTE, uygulamaya başladığımızdan beri bizim için ismiyle müsemma bir program oldu. Gerek süreçte yer alan çalışma arkadaşlarımız gerek programa katılan örgütler bu birlikteliğin hakkını verebilmek için içten bir emek sarf etti, sarf ediyor. Bu sürecin bir parçası olabildiğim için kendimi çok şanslı görüyor, emek veren herkese burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Dilerim, önümüzdeki dönemlerde sizlerle de çeşitli vesilelerle yollarımız kesişir, birlikte öğrenme ve deneyimleme fırsatlarımız olur.

Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz.