Ana içeriğe atla
Image
deprem bilgi notu
Share

BM İnsani Yardım Ülke Ofisi Toplantısı Gelecekteki Koordinasyon Yapıları Hakkında Sivil Toplum İstişaresi Anket Raporu Yayınlandı

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) Kahramanmaraş Depremleri'nin ardından bölgenin yeniden inşaasında mevcut ve gelecekte oluşturulacak koordinasyon yapılarına ilişkin yerel ve ulusal sivil toplumun görüş ve önerilerini almak üzere yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlanan ankete verilen görüş ve önerilerin Türkiye Ulusal Referans Grubu'nun eylem planına katkı sunması bekleniyor.

Çevrim içi yapılan ankete 20 organizasyon görüş ve öneri sunarken, 12 organizasyon depreme müdahale için etkinleştirilen uluslararası insani yardım koordinasyon yapısına katıldı. 1 organizasyon dışında tüm yerel ve ulusal STÖ'ler ise yerel ve ulusal düzeyde alternatif koordinasyon mekanizmalarına dahil olduklarını belirtti.

Raporda bu durumun yerel ve ulusal STK'lar için yerel ve ulusal düzeydeki mevcut koordinasyon mekanizmalarının uluslararası koordinasyon mekanizmalarına göre daha erişilebilir olduğunu düşündürdüğü belirtildi.

Yerel aktörlerin insani yardım sistemlerine anlamlı katılımı ve dahil edilmelerine yönelik savunuculuk çalışmalarına katkı sunan anket çalışmasının İngilizce olarak yayınlanan değerlendirme raporuna ekten ulaşabilirsiniz.

İlgili Eğitim