Ana içeriğe atla
Image
yerelleşme savunuculuk grubu
Share

Çalışma Alanlarımız

Yerelleşme Savunuculuk Grubu, sivil toplum çalışmalarının yerelleşme aracılığıyla iyileşmesini destekleyen bağımsız ve yerel bir girişimdir.
  1. Türkiye’deki yerelleşme durumunu araştırır, analiz eder, strateji geliştirir ve değişim için çalışır.
  2. Uluslararası yerelleşme savunuculuğu hareketinin Türkiye’deki faaliyetlerine öncülük eder.
  3. Türkiye’de insani yardım ve insan hakları alanında çalışan yerel örgütler arasında koordinasyon sağlar.
  4. Dünya İnsani Zirvesi’nde kabul edilen “Büyük Uzlaşma”nın (Grand Bargain) yerelleşme taahhütlerini izler, raporlar, hayata geçirilmesine yönelik çanbalara katkı sağlar ve yeni inisiyatifler geliştirir.
  5. Yerel STÖ’lerin ulusal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ve insani yardım standartlarını karşılamasına destek olmaya yönelik kapasite güçlendirme, koordinasyon, izleme ve farkındalık artırma çalışmaları yürütür.
  6. Yerel ve uluslararası aktörlerle yerelleşmeyi yaygınlaştıracak iş birlikleri yapar.
  7. Küresel ve bölgesel düzeydeki yerelleşme savunuculuğu çalışmalarını takip eder ve dahil olur.
  8. İnsan hakları, çevre, doğa koruma ve kalkınma alanlarında sürdürülen yerelleşme çabalarıyla ortaklıklar ve güç birlikleri kurar.
  9. Bir İnsani Yardım Akademisi kurulmasına yönelik girişimleri destekler.
İlgili Eğitim