Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

CEİDizler Hibe Programı: Türkiye'de daha fazla cinsiyet eşitliği ve katılımcı demokrasiye ulaşmak için hak temelli toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının gösterge temelli izleme alanındaki faaliyetlerini arttırmaktır.

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin ikinci aşaması, 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Kısa adı CEİDizler olan Proje, Cinsiyet eşitliğine odaklanan sivil toplum örgütlerinin gösterge temelli izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak; hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak; yerel yönetimlerin politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek ve her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bu projenin bir ayağını da CEİDizler Hibe Programı oluşturmaktadır. CEİD, bu hibe programıyla, Türkiye'de daha fazla cinsiyet eşitliği ve katılımcı demokrasiye ulaşmak için hak temelli toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının gösterge temelli izleme alanındaki faaliyetlerini arttırmak ve geliştirmek için finansal destek sağlayacaktır. Programın amacı, proje hedef gruplarının, cinsiyet eşitliğini göstergelerle izlemeye yönelik çalışmalarını desteklemek ve bu alandaki savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmektir.

CEIDizler Hibe Programı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gösterge Temelli İzlenmesi konusunda kapasite, iş birliği, savunuculuk, araç ve mekanizma geliştirilmesini hedefleyen CEİDizler Hibe Programı başvuruları başladı. 

CEİDizler Hibe Programı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gösterge Temelli İzlenmesine yönelik projelere finansal destek sağlanacaktır. Proje hedef illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvuru sahibi olacağı programda; dernekler, vakıflar, yerel eşitlik izleme platformları (YEİP), barolar, meslek örgütleri, sendikalar, üniversite veya araştırma kurumları, birlikler, sendikalar, kooperatifler ve federasyonlar eş-başvuran olarak yer alabilecekler. Belediyeler ise projelere iştirakçi olarak dahil olabilirler.

CEİDizler Hibe Programının toplam bütçesi 400.000 avro olup, hibe başvurularının alt sınırı 10.000 avro, üst sınırı ise 40.000 avro ’dur. Hibe projelerinin süresi en az 6, en fazla 15 ay olmalıdır.

İnternet sitesinde yayınlanan başvuru formları bilgisayar ortamında Türkçe olarak hazırlanacak ve basılı başvurular, 8 Nisan 2021 tarihinden önce kargo veya elden teslim ile CEİDizler Proje Ofisine teslim edilmelidir. El yazısıyla doldurulan veya son başvuru tarihinden sonra teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru rehberine, formlarına ve bütçe formatına CEİDizler Proje web sitesinden erişebilirsiniz  ?   https://ceidizler.ceid.org.tr/Hibe-Programi-i44

Hibe Programına ve başvuru sürecine ilişkin sorularınızı 16 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Cevaplar web sitelerinde toplu olarak 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

İlgili Eğitim