Ana içeriğe atla
Image
CIVICUS 2022
Share

CIVICUS 2022 Raporu Yayımlandı: Sivil Toplum Zorlu Süreçte Fark Yaratmak İçin Çaba Göstermeye Devam Ediyor

Yıllık hazırladığı raporlar ile dünyadaki sivil toplumun faaliyetlerini ve eylemliliklerini değerlendiren CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) geçtiğimiz yılın değerlendirmesinin yer aldığı "Sivil Toplumun Durumu Raporu"nu yayımladı.

Raporun girişinde yayının kargaşa ve mücadele dönemine ışık tuttuğu belirtilirken, sivil toplumun ise bu zorlu süreçte fark yaratmak için çaba gösterdiği vurgulandı.

Raporda beş küresel eğilim ise, 

  • Raporda artan yakıt ve gıda maliyetleri ekonominin kötü yönetimine karşı halkın tepkisini ortaya çıkardığı ve protestolara neden olduğu, 
  • Demokrasinin saldırı altında olduğu ancak pozitif kazanımların da elde edildiği,
  • Çeşitli müdahalelere rağmen sosyal eşitsizlikle mücadelede ilerlemelerin kaydedildiği,
  • Sivil toplumun iklim hareketi için baskı kurmaya devam ettiği,
  • Mevcut krizlerin uluslararası yönetişim sistemlerinin yetersizliklerini ortaya çıkardığı şeklinde not edildi.

Halklar devletleri protesto etmeye devam edecek

Raporda hükümetlerin, insanları Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da kötüleşen büyük fiyat artışlarının etkilerinden korumakta başarısız olduğu; yoksulluğa, ekonomik eşitsizliğe ve yolsuzluğa karşı halkın öfkesinin arttığı ve bunun sonucunun ise kitlesel protestolar olduğu belirtildi.

Raporda Sri Lanka'da ekonomik krizin kötü yönetime karşı yaygın protestolarıyla birlikte başbakanın istifasına yol açtığı, gıda fiyatlarının yükselişini protesto eden İranlıların ise aynı zamanda köklü bir değişim talep ettiği hatırlatıldı. Raporda temel özgürlüklerin bastırıldığı ve devlet şiddetinin yaşandığı pek çok ülke dahil olmak üzere zorunluklardan kaynaklı protestoların devam edeceği söylendi.

Saldırılara karşın demokrasi kazanımları elde ediliyor

Demokrasinin kurumları ve geleneklerinin giderek artan bir saldırı altında olduğunun vurgulandığı raporda, askeri darbelerin kazanımları tehlikeye attığı, Burkina Faso ve Sudan dahil olmak üzere birçok ülkede ordunun güç kazandığı belirtildi. Nikaragua ve Türkmenistan gibi farklı ülkelerde hileli seçimler yapıldığı, despot milliyetçilerin ise Macaristan ve Filipinler gibi ülkelerde seçimleri kazandığı not edildi.

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen ise demokrasiyi savunmak için başarılı örnekler olduğu belirtildi. Raporda Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da insanların ayrılık yaratan siyasi liderler yerine alternatif liderleri oyladıkları aktarıldı. Sosyal adaleti ilerletmeyi vaat eden ilerici liderlerin Şili ve Honduras gibi ülkelerde güç kazandığı belirtildi.

Saldırılara rağmen sosyal eşitsizlikle mücadelede ilerlemeler kaydediliyor

Raporda fırsatçı politikacıların siyasi avantaj elde etmek için LGBTİ+ kişileri karalamaya devam ettiği buna karşın kadınların ve LGBTİ+ haklarının geliştirilmesinde küresel bağlamda ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Raporda İsviçre'de ezici bir çoğunluğun eşit evlilik yasası lehinde oy kullandığı hatırlatılırken, Jamaika'da ise sivil toplumun insan hakları sözleşmelerine katılımında önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Sivil toplum iklim eylemi için baskıyı sürdürüyor

2022 raporunda genç neslin iklim değişikliği konusunda dalga yaratmaya devam eden sosyal güç olduğu söylenirken, sivil toplumun iklim grevleri, kitle yürüyüşleriyle hükümetleri ve şirketleri acil eyleme geçmeye zorladığı da aktarıldı. 

İngilizce yayımlanan CIVICUS Sivil Toplumun Durumu 2022 Raporu'nu okumak için buraya tıklayınız.

İlgili Eğitim