Ana içeriğe atla
Image
ÇYZE'nin önlenmesi
Share

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında Çalışan STÖ'leri Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında çalışmaya devam ediyoruz. Projenin ikinci uygulama dönemine 10 STÖ ile birlikte çalışırken örgütlere hem küçük ölçekli hibe hem de kurumsal gelişim sağlıyoruz.

Bugüne kadar neler yaptık?

 • Bütün örgütleri ziyaret ederek örgütsel kapasitelerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik öz değerlendirme çalışmalarımızı tamamladık.
 • Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, programdan faydalanan STÖ'lerin temsilcileriyle Ankara’da buluştuk ve çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için savunuculuk kapasitemizi güçlendirmek için bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimde, ÇYEZE’nin dinamikleri, sonuçları, sağlık riskleri ve sonuçları, hukuki çerçevesi, bu konuda doğru bilinen yanlışlar, ÇYEZE’ye yönelik toplum temelli çalışmalar ve ÇYEZE açısından iletişim materyallerinde dikkat edilecek noktalara değindik. Yine bu eğitimde savunuculuğun temel kavramları ve politika belgesi hazırlamak konularına da çalıştık. 
 • İkinci eğitim için Haziran’ın ikinci haftası STÖ’lerle yine Ankara’daydık. ÇYEZE riskinin fark edilmesi ve müdahale yöntemleri, ÇYEZE’nin Önlenmesine dair İyi Uygulama Örnekleri olarak AÇEV, Kamer ve SGDD ile deneyim paylaşımı, araştırma tasarım ve yöntemleri, analizin ve raporlamanın önemi, iletişim stratejisinin önemi, kurumsal kimlik çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, iletişim araçları gibi konularda uzmanlarla çalıştık.   
 • Programa başvuru alırken, başvuru esnasında örgütlerden bir proje sunmalarını beklemeden, bir proje fikri geliştirme endişesine kapılmadan kendilerini, kuruluş hikayelerini, yaptıkları çalışmaları anlatmalarını istemiştik. Örgütler Nisan ve Mayıs ayları boyunca mentorleriyle bire bir çalışarak ÇYEZE’nin önlenmesine yönelik projelerini geliştirdiler. Temmuz ayının 3. haftasından itibaren geliştirdikleri projelerini hayata geçirme imkanı bulacaklar. 

Birlikte çalıştığımız STÖ'ler

 • Eksi 25 Derneği - Eskişehir
 • Eşit Haklar İçin İzleme Derneği - Ankara  ve İzmir
 • Havle Kadın Derneği - İstanbul
 • Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği - Ankara
 • Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği - Erzincan
 • Mimoza Kadın Derneği - Mersin
 • Ortakça Derneği - Van
 • Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği - Antalya
 • Roman Hakları Derneği - Ankara
 • Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği - Ankara
İlgili Eğitim