Ana içeriğe atla
Image
Online Eğitim
Share

Davetlisiniz: Sivil Toplumu İlgilendiren Mali Çerçeveye İlişkin Atölye

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi projesi kapsamında sivil topluma yönelik mali düzenlemeleri ve vergi uygulamalarını ele alacağı araştırma ve politika geliştirme çalışması kapsamında 17 Mayıs Çarşamba günü 15:00-17:00 saatleri arasında çevrim içi bir atölye düzenleyecek. 

TÜSEV bu araştırmada, STK’ların en çok sorun yaşadığı mali uygulamaları birlikte tespit etmeyi, çözüm önerileri geliştirmeyi ve sonrasında bu bulguları savunuculuk çalışmalarında kullanmayı amaçlıyor.

Atölye amaçları;

  • Mevcut vergi düzenlemelerinin STK’lar üzerinde oluşturduğu vergi yükünü ve STK’ların sürdürülebilirliğini destekleyecek düzenlemeler ile vergi avantajlarının neler olabileceğini tespit etmek.
  • Vergi muafiyeti ve kamu yararı statülerinin nasıl uygulandığını ve sonuçlarını değerlendirmek ve bu statülere daha fazla STK’nın eşit şekilde erişilebilmesi için öneriler geliştirmek.
  • STÖ’lerin iktisadi işletmelerinin yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunların aşılabilmesi için öneriler geliştirmek.

Atölye çalışmasında konuya ilişkin mevcut veriler, bu verilerin hangi yöntemlerle toplanması gerektiği ve yürütülecek saha araştırmasının hedef grubu katılımcıların katkılarıyla değerlendirilecek. 

Atölyeye katılmak için başvuru formunu 16 Mayıs Salı günü, saat 18:00'e kadar doldurabilirsiniz. 

İlgili Eğitim