Ana içeriğe atla
Image
hafıza yetersiz
Share

DDA’dan Sosyal Medya Raporu: Yargı Tarafsız, Denetleyici Kurum Bağımsız Olmalı

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan ve önümüzdeki günlerde TBMM’nin de gündemine gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemelerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda sosyal medya alanını düzenlemeye yönelik uygulamaların ifade özgürlüğü ve demokratik rekabeti olumsuz yönde etkilememesi gerektiği vurgulandı. Sosyal medyanın temel hak ve özgürlükler ve demokratik rekabete zarar vermeden denetimi için yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının şart olduğu vurgulanan raporda denetim için kurulması planlanan kurumun da yürütmeden bağımsız olması gerektiği belirtildi.

283 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu DDA, önümüzdeki günlerde TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemelerine de değindiği bir rapor hazırladı. Raporda otoriter rejime sahip ülkeler ve demokratik rejime sahip ülkelerin yürürlükte olan sosyal medya düzenlemeleri detaylı olarak analiz edildi. Türkiye’deki sosyal medya düzenlemeleri bu karşılaştırmalı analiz üzerinden değerlendirildi ve Türkiye’de yapılması muhtemel düzenlemelere ilişkin somut öneriler sıralandı.

Türkiye’deki mevzuat halihazırda çok geniş kapsamlı yaptırımlar içeriyor

2020 yılında yapılan son sosyal medya düzenlemesinin de hatırlatıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

“Halihazırda uygulanan sansür ve engelleme Temmuz 2020’de yapılan yeni düzenlemeyle daha da genişletilmiştir. Sıklıkla uygulanan erişime engelleme yaptırımın yanında yeni düzenlemeyle içerik kaldırma yaptırımı da eklenmiştir. Benzer şekilde arama motorlarıyla yapılan aramalarda kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle içeriklerin bağlantısının kesilmesi yaptırımı da eklenmiştir. Bu bağlamda incelendiğinde, Türkiye’deki mevzuat halihazırda çok geniş kapsamlı yaptırımlar içermektedir.”

Yargı tarafsız, denetleyici kurum bağımsız olmalı

Raporun sonuç bölümünde sosyal medya alanını düzenlemeye yönelik uygulamaların ifade özgürlüğü ve demokratik rekabeti olumsuz yönde etkilememesi için ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların yürütme erkinden bağımsız olması ve yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiği vurgulandı.

İlgili Eğitim