Ana içeriğe atla
Image
deprem raporu
Share

Deprem Bölgesindeki Dernekler 6 Şubat Depremlerinden Nasıl Etkilendi?

6 Şubat Depremlerinin ardından 11 kentte meydana gelen hasarın sivil toplum örgütleri üzerindeki etkilerini araştırdığımız hızlı değerlendirme raporu yayında.

Kahramanmaraş Depremleri’nde afetten etkilenen kentlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yarım milyondan fazla binanın hasar gördüğü kayıtlara geçerken, bölgede aktif çalışma yürüten sivil toplum örgütleri de hem can kaybı yaşadı hem de maddi hasar aldı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 172 dernek temsilcisi ile görüşerek hazırladığımız raporda, depremden etkilenen 4 kentte deprem sonrasında yaşanan en önemli sorunun maddi hasar olduğu ortaya çıktı. Örgütlerin büyük çoğunluğunun ofisleri depremde ağır hasar gördü ve demirbaşları kullanılamaz hale geldi.

Raporda genellikle üye sayısı az olan ve çoğunlukla ücretli çalışanı olmayan örgütlerin depremde üye ve çalışanlarını kaybettiği, buna karşılık deprem sonrasında örgütlere gönüllü katılımı arttığı ise dikkat çekti. 

Depremle birlikte STÖ’lerin çalışma alanları önceliğini kaybetti

Çalışma sonuçları örgütlerin yarısının depremden sonra yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştiremeyecek duruma geldiğini ve yine yarısına yakınının ise faaliyetlerine devam edemediğini ortaya koyarken, depremin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlarla birlikte örgütlerin çalışma alanlarının da önceliğini kaybettiği görüldü.

Araştırma sonuçları depremlerden etkilenen kentlerdeki STÖ’lerin depremlerin yarattığı yıkımdan son derece olumsuz etkilendiğini gösterirken, bu durumun hatırı sayılır düzeyde STÖ’nün varlığını tehdit eder seviyeye ulaştığı görüldü. Yine çok sayıda STÖ’nün faaliyetlerinin fiilen sona erdiği ve depremden sonra ayakta kalmaya çalışan örgütlerin ise faaliyetlerine zorlukla devam ettiği ortaya çıktı.

Araştırma 4 ilde faaliyet yürüten STÖ’lerin yüzde 40’ının faaliyetlerine devam edemediğini ortaya koyarken, veriler de örgütlerin zor şartlar altında faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını gösterdi.

STÖ’ler insan kaynağı ve mali kaynak yaratma sorunlarıyla mücadele ediyor

Çalışma depremden sonra örgütlere neredeyse hiç destek ulaşmadığını ortaya çıkarırken, araştırmaya katılan örgütlerin önemli bir çoğunluğu maddi yetersizlik sebebiyle faaliyetlerine devam edemeyeceklerini düşünüyor.

Depremden sonra en önemli sorunlar ofis/ çalışma alanının olmaması, mali kaynak yaratma ve iletişim olarak görülürken, depremden sonra sorun yaşamadığını belirten örgütlerin oranı ise yalnızca %1 oldu.

STÖ’lerin içinde bulunduğu durum deprem sonrasında daha da kötüleşti

172 dernek ile yapılan bu hızlı değerlendirme çalışması STÖ’lerin içinde bulunduğu durumun deprem sonrasında daha da kötüleştiğini ortaya koyarken, bölgedeki örgütlerin tekrar ayağa kaldırılması, örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi, bu örgütlerin kurumsal ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgedeki sorunların giderilmesine katkı verir hale gelebilmesi için uzun vadeli ve yapılandırılmış bir bakış açısının hayata geçirilmesi gerektiği de ortaya çıkardı. 

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

Share
İlgili Eğitim