Ana içeriğe atla

Deprem Bölgesindeki Dernekler 6 Şubat Depremlerinden Nasıl Etkilendi?

6 Şubat Depremlerinin ardından 11 kentte meydana gelen hasarın sivil toplum örgütleri üzerindeki etkilerini araştırdığımız hızlı değerlendirme raporu yayında.
Yazar / Editör:
STGM
Yayın Tarihi:
Share
Güncelleme Tarihi

Kahramanmaraş Depremleri sonrasında afet bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin durumunu incelemek üzere yapılan çalışma kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da faaliyet gösteren 172 dernek ile anket çalışması yapıldı.

Depremden en fazla etkilenen dört kentte faaliyet yürüten STÖ’lere yönelik bir hızlı değerlendirme raporu olan bu çalışmada, STÖ’lerin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla ise 23 sorudan oluşan bir soru kağıdı hazırlandı ve telefonda anket yoluyla STÖ'lere ulaşıldı.

Raporun bulgularına göre, depremden etkilenen 4 kentte deprem sonrasında yaşanan en önemli sorun maddi hasar olurken, örgütlerin büyük çoğunluğunun ofisleri depremde ağır hasar gördü ve demirbaşları kullanılamaz hale geldi. Genellikle üye sayısı az olan ve çoğunlukla ücretli çalışanı olmayan bu örgütler depremde üye ve çalışanlarını kaybetti. Bununla birlikte deprem sonrasında örgütlere gönüllü katılımı arttı.

Çalışma sonuçları örgütlerin yarısının depremden sonra yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştiremeyecek duruma geldiğini ve yine yarısına yakınının ise faaliyetlerine devam edemediğini ortaya koydu. Depremin doğurduğu yeni ihtiyaçlarla birlikte örgütlerin çalışma alanlarının da önceliğini kaybettiği görüldü.

Araştırma sonuçları depremlerden etkilenen kentlerdeki STÖ’lerin depremlerin yarattığı yıkımdan son derece olumsuz etkilendiğini gösterirken, bu durumun hatırı sayılır düzeyde STÖ’nün varlığını tehdit eder seviyeye ulaştığı görülüyor. Araştırma sonuçları çok sayıda STÖ’nün faaliyetlerinin fiilen sona erdiğini gösterirken, depremden sonra ayakta kalmaya çalışan örgütler ise faaliyetlerine zorlukla devam ediyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024