Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

STGM Tarafından Uygulanmış Hibe Programları

07.10.2020
STGM, Ağustos 2018’de uygulamasına başladığı ve halen yürütmekte olduğu BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı’ndan önce de özellikle yerelde çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin (STÖ) çeşitli projelerinin desteklenmesi için hibe programları yürüttü.

Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan 7 ayrı hibe programı ile, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, engelli hakları, çocuk hakları, gençlik hakları, çevre ve doğanın korunması ve kültürel haklar alanlarında, sivil toplum örgütleri tarafından geliştirilen ve uygulanan 176 hibe projesine yaklaşık 3.600.000 Euro tutarında hibe desteği sağlanmış oldu. STGM’nin temel rolü, programların özellikle de STGM hedef kitlesi olan yerel STÖ’lerin ihtiyaç ve niteliklerine uygun şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, teknik uygulama süreçlerinin yürütülmesi, uygulamada yararlanıcı STÖ’lere teknik destek sağlayarak süreçlerin kolaylaştırılması ve hibe projelerinin izleme ve raporlanması idi. Bir alt-hibe programı olarak yürütülen BİRLİKTE Destek Programı’ndan farklı olarak, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu bu programların bir kısmında da Avrupa Birliği Başkanlığı yararlanıcı kurum olarak yer aldı.
 
STGM, bu hibe programlarının tasarımları başta olmak üzere, tüm uygulama süreçlerinde, programların hedef kitlesi olan hibe projesi uygulama deneyimi görece az yerel STÖ’lerin yararlanmasını kolaylaştırabilmek için etkin rol aldı, kurumlar nezdinde savunuculuk faaliyetleri yürüttü, teknik bilgi ve deneyim toplantıları ile yararlanıcıları ve kilit paydaşları bilgilendirip güçlendirdi. Türkiye’de ilk kez standart Avrupa Birliği hibe projesi başvuru şablonlarının dışına çıkılarak basitleştirilmiş başvuru şablonları ve prosedürleri ile yerel STÖ’lerin faydalanması için uygulanmış “Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi” hibe programını geliştirdi ve uyguladı. Yaklaşık 10 yıla yayılan bir uygulama sürecinde her bir projeye en az ikişer izleme ziyareti gerçekleştirildi, telefon, e-posta ve Hibe Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) aracılığıyla düzenli teknik destek sağlandı. Bu uzun ve kesintisiz uygulama dönemi STGM’ye bu alanda benzersiz nitelikte bir kurumsal deneyim biriktirme olanağı sağlamış oldu. STGM, 10 yılı aşan bu bilgi ve deneyim birikimini, AB destekli bir “alt-hibe uygulaması” olan BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı’nın yaratılması sürecine yansıttı.

Share
Sıkça Sorulan Sorular

Web sayfamızda yer alan "STGM'den Nasıl Yararlanabilirsiniz" bölümünü inceleyebilirsiniz. STGM'nin destekleri konusunda halen sorularınız olursa STGM Destek Noktası ile temasa geçebilirsiniz.

STGM ilkesel olarak STÖ'leri ücretli hizmetlere/ücretli hizmet sunan kişi ve kuruluşlara ve ücretli hizmet sunan kişi ve kuruluşları da STÖ'lere yönlendirmemektedir. Bunun yanı sıra; STÖ'lere proje yazma konusunda örgütsel kapasitelerini güçlendirerek, projelerini kendilerinin yazmalarını öneriyoruz. Bunun için STGM kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

STGM'nin çalışmaları web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulmakta. Buradan tüm adresleri ve detayları öğrenebilirsiniz.

STGM'nin Ankara dışında başka bir şubesi veya temsilciliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte STGM uzmanları Türkiye'nin her bölgesinde farklı eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. Bize her zaman [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

STGM’de stajyerlere yer vermek için üniversitelerle ortaklık kurarak, üniversitelerin resmi staj programlarından stajyer kabul etmekteyiz. Eğer bir üniversitede öğrenciyseniz, okulunuzun staj programı dahilinde bizimle iletişime geçmesini sağlayarak STGM’de staj yapma imkânı elde edebilirsiniz.
 

Image
STGM Destekleri

STGM Destekleri

STÖ’lerin ve gönüllülerin hem gündelik hem de yapısal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapılandırdığımız destekleri inceleyebilirsiniz.