Ana içeriğe atla
Image
dijital
Share

Dijital Kapasite Güçlendirme Eğitimleri İle Daha Güçlü STÖ'ler 

STGM olarak uzun yıllardır çeşitli başlıklarda yürüttüğümüz  “Dijital Kapasite Güçlendirme” çalışmalarını STÖ Kaynak Merkezi Projesi’yle daha güçlendirdik. 

Stratejik Bir Alan Olarak Dijitalleşme 

STGM olarak stratejik bir alan olarak gördüğümüz dijital güçlendirme çalışmalarını yürütürken, örgütlerin dijitalleşme sürecine eşlik etmek için dijital okuryazarlıktan web tasarımına, sosyal medya yönetiminden veri görselleştirmeye kadar pek çok farklı başlıkta eğitim tasarladık. Sivil toplum örgütlerinin dijitalleşme sürecine eşlik edecek olan eğitimleri ise örgütlerin farklı ihtiyaç ve bilgi düzeylerine göre planlandık.

Dijitalleşme sürecinin henüz başında olan küçük ve orta ölçekli STÖ’ler için hazırladığımız STÖ’ler İçin Dijital Okuryazarlık ve Dijital Dönüşüm Eğitimi’nde bulut tabanlı ofis uygulamalarının kullanımı ve bu uygulamalara geçiş sürecinin planlanması, temel web, belge güvenliği gibi konular ele alınıyor. 

Dijital teknolojilerin etkisiyle iletişim ve yönetişim yöntemleri üzerindeki farkındalığını arttırmak ve dijital iletişim araçlarıyla ilgili bilgi ve yeteneklerini güçlendirme hedefiyle düzenlenen STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi'ne küçük ve orta büyüklükteki STÖ’ler katılım gösterebiliyor.

STÖ’ler için Hızlı Web Tasarımı Eğitimi’nde web sitesi olmayan veya çok eski bir web sitesi olan STÖ’lere yeni teknolojilerle uyumlu bir web sitesinin nasıl hazırlanabileceği anlatılıyor. 

Savunuculuk Çalışmalarını Güçlendirmek İçin Dijital Destek 

Örgütlerin faaliyetlerini yaygınlaştırabilmelerine, savunuculuk çalışmalarını doğru kişilerle buluşturabilmelerine ve kaynak geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurgulanan STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi’nde ise iyi bir sosyal medya yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatılıyor. Sosyal medya aracılığıyla savunuculuk faaliyetlerini yaygınlaştırmak isteyen STÖ’lere yönelik hazırlanan eğitimlerde yeni medya, hikâye anlatıcılığı, sosyal medya için görsel ve video üretimi, sosyal medya reklamları ve yurttaş gazeteciliği gibi konular masaya yatırılıyor. 

Savunuculuk faaliyetleri kapsamında izleme ve raporlama çalışmalarını güçlendirmek isteyen, veriyle çalışan STÖ’ler için düzenlenecek olan STÖ’ler İçin Veri Tasarımı, Görselleştirme ve Yönetimi Eğitimi’nde ise örgütlere veri toplama araçları tanıtılacak, veri analiz yöntemleri gösterilecek ve verilerin değerlendirmesinde kullanılan çeşitli modeller aktarılıyor.

İlgili Eğitim