Ana içeriğe atla
Image
dijital
Share

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi dijital güçlendirme eğitimlerine 'Dijital Yönetişim ve İletişim' başlığıyla devam ediyoruz. Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi Aralık ayında karma (senkron ve asenkron) çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilecek.

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi’nde ne amaçlıyoruz?

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitiminde bir yandan değer önerisi, hedefler ve hedef kitle çerçevesinde STÖ'nün kendi kimliğini tanımlaması, konumlaması ve iletişim faaliyetlerini planlaması amaçlanırken diğer yandan ağ tabanlı örgütlenme, dijital katılım süreçleri, nitelikli içerik ve mesaj oluşturma konuları ele alınıyor. Bunların yanında sosyal medya iletişiminin ilkeleri ve sosyal medya platformlarının algoritmik  özellikleri aktarılıyor.  Sosyal medyada dinleme, ölçümleme ile ilgili temel bilgiler; çeşitli araç ve servisler tanıtılacak.  Görsel üretme, temel video düzenleme gibi konuların da ele alınacağı eğitimde STÖ'lerin kendi görsellerini yapabilme kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi İçeriğinde neler var?

 • Dijital iletişim ve dijital yönetişim
 • Ağ odaklı dijital yönetişim
 • Dijitalde dinleme ve ölçümleme
 • Dijital katılım araçları
 • Kitlesel kaynak yaratmak
 • Sosyal medya iletişimi
 • Sosyal medya mecraları (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin ve Tiktok)
 • Web sitesi ve iletişim araçları
 • Dijital iletişim planı
 • Atölye ve ödevlerle pratik uygulamalar
 • Online video ve görsel üretme, düzenleme araçları
 • Ek kaynaklar ve ders notları

Ne zaman?

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi aynı içerikle iki farklı grup için gerçekleştirilecektir. Başvuru formunda aşağıdaki tarihlerden uygun olanı seçebilirsiniz. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce hangi tarihler için başvuracağınıza karar verin.

I. Grup: 1-8 Aralık 2020 (Eş zamanlı dersler: 1-4-8 Aralık)

II. Grup: 22-28 Aralık 2020 (Eş zamanlı dersler: 22-24-28 Aralık)

Eş zamanlı dersler dersler 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Detaylı program kabul edilen katılımcılara e-posta ile gönderilecektir.

Katılımcıların takip etmesi gereken canlı oturumlar dışında, katılımcılarla paylaşılacak ve tamamlamaları beklenen asenkron içerikler de vardır. Videolar, notlar ve ek kaynakların yanında tamamlanması beklenen uygulamalar eğitim süresince size iletilecektir. Eğitimler için harcayacağınız süre canlı oturum saatlerinden fazla olacaktır. Eğitimlere başvururken yeterli vaktiniz olduğundan lütfen emin olun.

Nasıl?

Eğitimlere kabul edilen katılımcıların eş zamanlı (senkron) oturumlara katılması, iletilen eğitim materyallerini okuması, izlemesi ve temel görevleri tamamlaması bekleniyor.

Eğitimlerde tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) oturumlar olacak;

 • Eş zamanlı (senkron) oturumlar için Zoom çevrimiçi toplantı uygulaması; 
 • Eş zamanlı olmayan (asenkron) eğitim içerikleri için Google Classroom ve Google Drive uygulaması kullanılacak.
 • Eğitim sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için mentimeter uygulaması kullanılacaktır.
 • Eğitim katılımcılarının güncel tarayıcıları çalıştıran bir bilgisayarı ve uygun bir bağlantısı olması gereklidir. 

Kimler Başvurabilir?

STGM olarak eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ'lere öncelik veriyoruz.  Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için ise katılımcı sayısı 22 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Eğitimlere her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecektir. Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve eğitim ele alınan konularda doğrudan çalışmaya istekli olması tercih sebebi olacaktır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcileri 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’ye kadar aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilirler. Değerlendirme sonuçları, 28 Kasım Cumartesi günü başvuruda bulunan adreslere e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Başvuru Formu

Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz doldurulması; STÖ temsilcisinin hangi eğitime katılabileceğini belirtmesi; temsilcisi olarak başvuruda bulunduğu STÖ’den iki yönetim kurulu üyesinin iletişim bilgilerini iletmeleri,  değerlendirmeye alınabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Eğitimle ilgili yukarıda yanıtlanmayan sorularınızı [email protected] adresine yazabilirsiniz.

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

İlgili Eğitim