Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı'na başvuru süreci devam ediyor

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır.

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2021 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği başlıkları dikkate alınarak belirlenmiştir."

Bu önceliklerden, Öncelik 6 ve 7, sivil toplum örgütlerinin, birlik ve kooperatiflerin başvurularına uygundur: 

Öncelik 6

 • Sonuç Odaklı Programlar (SOP)
  • 2021 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Öncelik 7

 • Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;
  • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,
  • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite2 çalışmaları

(2) Hazırlanacak ön fizibilite raporunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif Formu) ile uyumlu olarak hazırlanması beklenmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile ilişkilendirilerek eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Faaliyet Bütçesi: 

 • Öncelik 6: 20.000 TL
 • Öncelik 7: 15.000 TL

Başvuru Dönemleri :

 • EYLÜL-EKİM - 28 EKİM 2021
 • KASIM-ARALIK - 31 ARALIK 2021

Detaylı bilgi için linke tıklayın.

İlgili Eğitim