Skip to main content
Image
STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi
Share

STÖ'ler İçin Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitimi

STÖ'lerin iç ve dış iletişim, iş yapma, üye ve gönüllü yönetimi, görünürlük, kampanya süreçlerinin dijitalleşmesinin yanında sosyal medya yönetimlerini de içeren bu modül dijital okuryazar olan STÖ'leri güçlendirmeyi amaçlıyor.

STÖ'lerin yönetim süreçleri, iç iletişim, bulutta çalışma gibi konularda artan dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan eğitim modülünü kapsamlı bir dijital iletişim bakışıyla zenginleştirmeyi planladığımız bu modül dijital okuryazar olan ve becerilerini geliştirmek isteyen STÖ'leri hedefliyor.

Dijital Yönetişim ve İletişim Eğitiminde bir yandan değer önerisi etrafında STÖ'nün kendi kimliğini tanımlaması ve iletişim faaliyetlerini planlaması amaçlanırken diğer yandan ağ tabanlı örgütlenme, dijital karar alma süreçleri, dış iletişimdeki mesaj konuları ele alınıyor. Bunların yanında sosyal medya mecralarının dinamikleri aktarılıyor.  Sosyal medyada dinleme, ölçümleme, raporlama ve reklamlarla ilgili temel bilgiler aktarılıyor; çeşitli araç ve servisler tanıtılıyor. Görsel üretme, temel video düzenleme gibi konular atölye çalışmalarıyla sürdürülerek STÖ'lerin kendi yapabilme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.

Eğitim Süresi: 5 Gün
Eğitim Katılımcı Sayısı: 20 

 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2024

İlgili Eğitim