Ana içeriğe atla
Image
is-ilanı
Share

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, Güçlü Ebeveyn Güçlü Çocuk Projesi kapsamında Farsça tercüman, İngilizce tercüman, finans sorumlusu ve proje asistanı arıyor. İlanlarla ilgilenenle güncel özgeçmişlerini 15 Aralık 2022 saat 18:00'e kadar [email protected] adresine konu başlığına başvurulan pozisyon ismini yazarak başvuru yapabilirler.

Farsça tercüman ilanının detayları şöyle; 

 • Çalışma şekli: Haftada 3 gün
 • Çalışma Yeri: Nevşehir/Merkez
 • Çalışma süresi:10 ay
 • Eğitim Durumu: Ön lisans/Lisans

Görev Tanımı

 • Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm aktivitelerde, Danışmanlıklarda Yazılı ve sözlü Türkçe- Farsça ve Farsça-Türkçe tercüme desteği vermek,
 • Proje kapsamında üretilen içeriklerin Farsça’ya yazılı tercümelerinin yapılmasıdır.
 • Kurum içerisinde verilen psikososyal desteklerde Psikoloğa tercümanlık yapmak.

Aranan Nitelikler

 • T.C. Vatandaşı,
 • Kadın
 • Çok iyi düzeyde Farsça dil bilgisine sahip (okuma, yazma ,konuşma seviyesinde)
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına uyumlu,
 • İyi düzeyde Ofis programları ve dijital iletişim programları (Zoom, Skype) kullanabilen,
 • Tercihen Sivil Toplum Kuruluşunda çalışma deneyimi olan,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Zaman yönetimi-planlama yetkinliği gelişmiş, çalışma saatlerini verimli kullanan .

Finans Sorumlusu ilanının detayları şöyle;

 • Çalışma şekli: Haftada 5 gün
 • Çalışma Yeri: Nevşehir/Merkez

Görev Tanımı

 • Projenin finansal gerekliliklerinin takibi, raporlama ve bunlar için gerekli akış, yönerge vb. dokümantasyonunun hazırlanması;
 • Projenin finansal planlama, bütçe ve harcamalarının takibi ve bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması,
 • Projenin günlük finansal aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve akışın takip edilmesi;
 • Her türlü finansal doküman ve belgenin takip edilmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi;
 • Masrafların ve tüm kurum ödemelerinin yönetimi ve kontrolü;
 • Projenin gerektirdiği kurum içi, yasal ve dış finansal raporların hazırlanması;
 • Proje ekibinin her türlü finansal konuda yönlendirilmesi ve desteklenmesi;
 • Dış denetimlere iştirak edilmesi;
 • Satın alma süreçlerinin iç prosedürlere göre yönetmek ve raporlamak 
 • Bütün görev ve sorumlulukların Proje koordinatörü ve muhasebeyle uyumlu bir şekilde sürdürülmesi.

Aranan Özellikler

 • Üniversitenin ilgili bölümlerinden (İİBF) mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak
 • Orta derecede İngilizce bilmek
 • Sivil toplum alanında deneyimli olmak
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak,
 • Dikkatli çalışma, detaylara özen gösterme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak
 • Sonuç ve çözüm odaklı olma
 • İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak
 • Nevşehir’de İkamet etmek

İngilizce tercüman ilanının detayları şöyle; 

 • Çalışma şekli: Ayda 5 gün
 • Çalışma süresi: 10 ay 
 • Eğitim Durumu: Lisans

Sorumluluklar

 • Verilen materyali okumak ve sektöre özgü terminolojiyi araştırmak
 • Verilen metinleri ve ses kayıtlarını bir dilden bir veya daha fazla dile dönüştürmek
 • Çevrilmiş metinlerin orijinal anlamlarını ve tonlarını koruduğundan emin olmak
 • Videolar ve çevrimiçi sunumlar için altyazı hazırlamak
 • Çeviri kalitesini kontrol etmek için hem özel sözlüklere hem de çeviri araçlarına çapraz başvurmak
 • Tercüme edilmiş metinlerde dilbilgisi, imla ve noktalama işaretlerinin doğruluğunu kontrol edip düzeltmeler yapmak
 • Bitirilmiş çevirinin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için dahili ekip üyeleri ile iletişim halinde kalmak
 • İçeriği orijinal biçimini korumaya dikkat ederek düzenlemek (örn. yazı tipi ve yapı)
 • Yeni çeviri araçları ve uygulamalarından haberdar olmak için çeviri alanının uzmanlarıyla iletişim kurmak

Gereklilikler

 • Çevirmen, Tercüman veya benzeri bir rolde kanıtlanmış iş deneyimi
 • Ana dilinize ek olarak ileri düzey İngilizce bilmek
 • Dilbilgisi, yazım ve noktalama hatalarını tespit edebilme becerisi ile mükemmel düzelticilik becerileri 
 • İleri düzeyde içerik düzenleme araçları bilgis
 • Çeviri yazılımlarına aşinal
 • Zaman yönetimi becerileri
 • Çevirmenlik, Tercümanlık veya benzeri alanlarda Lisans Derecesi
 • Dilbilimde ek sertifikalar artı olarak değerlendirilecektir
 • Sivil toplum alanında deneyimli olmak
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak,
 • Dikkatli çalışma, detaylara özen gösterme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak
 • Sonuç ve çözüm odaklı olma
 • İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak
 • Nevşehir’de İkamet etmek

Proje Asistanı ilanının detayları şöyle; 

 • Çalışma şekli: Tam Zamanlı
 • Çalışma süresi: 10 ay 
 • Eğitim Durumu: Lisans

Görev Tanımı

 • Proje faaliyetlerinin (hibe programı, eğitimler, toplantılar, izleme ziyaretleri vb.) zaman planına uyumlu yürütülmesinde proje koordinatörüne destek sağlamak
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak, lojistik çalışmaları yürütmek, proje kapsamında etkinlik organizasyonlarının prosedürlere uygun olarak yapılmasını sağlamak
 • Projenin gerekli raporlamalarını (teknik ve finansal) hazırlamak ve bu konuda proje koordinatörüne destek olmak
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yaparak gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak için proje koordinatörüne yardımcı olmak
 • Kurumsal belgeleri, kurumsal yazışmaları ve raporları hazırlamak
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak
 • Proje asistanından Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği’nin kurumsal işlerinde de görev alması beklenecektir.

Aranan Nitelikler

 • Lisans mezunu olmak (tercihen Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun olmuş olmak
 • Araştırma ve raporlama tecrübesine sahip olmak
 • UN ve/veya AB projelerinde deneyimli olmak
 • Sivil toplum alanında deneyimli olmak (STÖ’de gönüllü ya da profesyonel çalışmış olmak),
 • Orta derecede İngilizce bilmek
 • Microsoft Office programlarını etkin şekilde kullanabilmek
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak, 
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Seyahat engeli bulunmaması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip olması
 • Her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde davranması ve insan haklarına saygılı olması
İlgili Eğitim