Ana içeriğe atla
Image
rota
Share

Kurumsal Kapasite Çalışmalarınız için Yeni Bir Araç: ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı

Sivil alandaki uzun yıllara dayanan kapasite güçlendirme çalışmalarımızı yeni bir araçla destekliyoruz. STÖ’lerin kurumsal kapasite geliştirme çabalarını desteklemek üzere tasarladığımız ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı kullanıma açıldı.

ROTA, STÖ'lerin kurum içi düşünme ve öğrenme süreçlerini başlatmasına ve kurumsal gelişim faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olacak bir araç olarak sivil alanda deneyimli uzmanlarımız tarafından geliştirildi.

STÖ’nüze özel reçetelerle kapasitenizi güçlendirin 

ROTA, STÖ’lerin çeşitli sorular aracılığıyla yönetişim, katılım, kaynak geliştirme, iletişim gibi pek çok başlıkta kendilerini değerlendirebilmesi ve örgütlerinin güçlü yönlerini veya gelişmeye açık yönlerini görebilmesi için tasarladığımız bir değerlendirme aracı. 

STÖ’ler araçtaki sorulara verdikleri yanıtlar sonrasında, ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış reçeteler aracılığıyla kendilerini geliştirmek istedikleri başlıklarda bilgi alabilecekler. 

ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı nasıl çalışır? 

Geliştirmiş olduğumuz bu kapasite öz değerlendirme aracıyla örgütünüzün uygulamalarına yönelik öneriler sunuyoruz. ROTA’dan azami düzeyde faydalanabilmek için örgüt içinde farklı rollere sahip bireylerin (örneğin, çalışan, yönetici, YK üyesi, gönüllü, üye, vb.) aracı kullanılmasını, buradan çıkan sonuçların ve reçetelerin ise incelenerek gelişim sürecinin katılımcı bir yaklaşımla değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. 

ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı’nı kullanmak için buraya tıklayınız. 


 

İlgili Eğitim