Ana içeriğe atla
Image
örgütsel koçluk
Share

Örgütsel Koçluk

25.08.2020
STGM tarafından sağlanan kurumsal kapasite geliştirme desteklerinden biri de örgütsel koçluk ya da rehberlik. Örgütsel koçluk desteği kapsamında örgütlere kendi belirledikleri örgütsel ihtiyaçları kapsamında planlı ve yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla birebir uzmanlık desteği sağlanıyor.

Neden Örgütsel Koçluk?

STGM’nin yayınları, bilgilendirme çalışmaları ve hatta eğitimleri belli konulara odaklansa da belli bir STÖ’ye yönelik olamıyor doğası gereği. Eğitimlerimizde genellikle 10-12 farklı örgüt davet ediyor, ortak çalışmalar yapıyoruz, ancak eğitimlerin sınırlı süresinde bireysel çalışmalara zaman ayırmak mümkün olamıyor. Bu nedenle Destek Noktası bünyesinde örgütlere birebir destekler planlamaya gayret gösteriyoruz. Bu birebir desteklerden önemi bir tanesi örgütsel koçluk adını verdiğimiz orta-vadeli örgüte özel yapılandırılmış uzmanlık desteği programı.

Program Nasıl işliyor? 

Örgütsel Koçluk programında desteklenen örgütler, belirledikleri örgütsel ihtiyaçların uygunluğunu uzman ile değerlendirir. Örgütsel koçluğun içeriğini, biçimini ve takvimini beraber belirlerler. Ardından, çalışma yöntemine bağlı olarak belirli periyodlarda yüz yüze veya online olarak çalışma yürütürler. 

Örgütsel koçluk programı kapsamında destek sağlanan temel başlıklar aşağıdadır:

1. Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları

  • Dijital Savunuculuk Kampanyası Geliştirme 
  • Yerel ve Ulusal Düzeyde Ağ Kurma
  • Politika İzleme ve/veya Gölge Rapor Hazırlama

2. Örgütsel Gelişim Çalışmaları

  • Stratejik Plan Geliştirme 
  • Örgüt Çalışmalarını İzleme-Değerlendirme
  • Gönüllülerle İşbirliği Programı Geliştirme 
  • İletişim Planı Geliştirme
  • Dijital İletişim Planı Geliştirme
  • Örgütsel Finans Yönetimi

3. Hak Temelli Yaklaşım Yerleştirme Çalışmaları

STGM bugüne kadar uyguladığı programlar kapsamında 100’ün üzerinde sivil toplum örgütüne örgütsel koçluk desteği sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Örgütsel koçluk programı aracılığı ile örgütlere stratejik planlama, iletişim planlaması, dijital iletişim, gönüllülerle işbirliği, savunuculuk ve kampanya geliştirme ve diğer konularda kurumsal kapasite geliştirme destekleri sağlanıyor.

Size uygun ve hali hazırda açık bir örgütsel koçluk programı olup olmadığını öğrenmek için STÖ Destek Noktası’na başvurabilirsiniz.