Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Örgütsel Koçluk

Sunduğumuz kurumsal kapasite geliştirme desteklerinden biri de örgütsel koçluk ya da mentörlük/rehberliktir. Örgütsel koçluk desteği kapsamında örgütlere kendi belirledikleri örgütsel ihtiyaçları için planlı ve yapılandırılmış buluşmalarla birebir uzmanlık desteği sağlıyoruz.

Neden Örgütsel Koçluk?

STGM’nin yayınları, bilgilendirme çalışmaları ve hatta eğitimleri belli konulara odaklansa da doğası gereği belli bir STÖ’ye yönelik olamamaktadır. Bu nedenle Bilgi Merkezi bünyesinde örgütlere özel birebir destekler planlayıp sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu birebir desteklerden bir tanesi ise örgütsel koçluk/mentörlük adını verdiğimiz, örgüte özel, yapılandırılmış ve orta-vadeli bir uzmanlık desteğidir.

Program Nasıl işliyor? 

Örgütsel Koçluk/mentörlük programında desteklenecek örgütler, belirledikleri örgütsel ihtiyaçların uygunluğunu STGM Bilgi Merkezi uzmanı(ları) ile değerlendirir. Örgütsel koçluğun içeriğini, biçimini ve takvimini beraber belirlerler ve belirlenen çalışma yöntemine bağlı olarak belirli periyodlarda yüz yüze veya online olarak çalışmalar yürütürler. 

Örgütsel koçluk programı kapsamında destek sağlanabilecek temel başlıklar aşağıda yer almaktadır1

 • Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları
  • Dijital Savunuculuk Kampanyası Geliştirme 
  • Yerel ve Ulusal Düzeyde Ağ Kurma
  • Politika İzleme ve/veya Gölge Rapor Hazırlama
 •  Örgütsel Gelişim Çalışmaları
  • Stratejik Plan Geliştirme 
  • Örgüt Çalışmalarını İzleme-Değerlendirme
  • Gönüllülerle İşbirliği Programı Geliştirme 
  • İletişim Planı Geliştirme
  • Dijital İletişim Planı Geliştirme
  • Örgütsel Finans Yönetimi
 • Hak Temelli Yaklaşım Yerleştirme Çalışmaları

STGM, bugüne kadar 100’ün üzerinde sivil toplum örgütüne örgütsel koçluk/mentörlük desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 

Size uygun ve hali hazırda açık bir örgütsel koçluk programı olup olmadığını öğrenmek için Bilgi Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

1. Program açıldığında destek sağlanabilecek başlıklar da farklılıklar olabilir.

İlgili Eğitim