Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Proje Yönetimi

Proje yaklaşımı son 30 yıl içinde sivil toplumun ana çalışma yöntemlerinden biri haline geldi. Günümüzde hemen hemen bütün örgütlerin çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek için projeler geliştirdiğini ve uyguladığını görüyoruz.

Bunun bir nedeni proje yönteminin özellikle rutin olmayan çalışmalar için güçlü bir disiplin sağlaması olsa da, daha yaygın neden ise projelerin STÖ’lerin gereksinim duyduğu mali kaynaklar için bir fırsat olarak görülmesidir. Bu kaynakların başında kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör tarafından açılan veya desteklenen hibe programları geliyor.

STGM’nin amacı projeciliği ülke sathına bir seferberlik olarak yaymak olmasa da,  kurumsallaşmış ve deneyimli örgütlerin hâlihazırdaki birikimleri ile kolayca erişebildikleri bu hibe olanaklarına yerel örgütlerin de erişebilmesi için proje yönetme kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Proje teklifi hazırlama ile ilgili birçok eğitim hem ücretli hem de ücretsiz olarak, çeşitli şirketler, STÖ’ler, programlar ve kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Ücretsiz olarak STGM’nin çevrim içi STOK Öğrenim Platformunda yer alan “Herkes Plan Sever” öğrenim modülünden bu konu ile ilgili detaylı bir eğitime ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu konuda aşağıdaki kaynakların da incelenmesini tavsiye ederiz;

Preview image for the video "Eğitimin Adı: 01 Proje Planlamasında Temel Kavramlar".
 • UNFPA-STGM Ortak Eğitimleri Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim Videosu,
Preview image for the video "Eğitimin Adı: 02 Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim".
 • UNFPA-STGM Ortak Eğitimleri Proje Hazırlama Sürecinde Hibe Projeleri Teklif Çağrısının Başvuru Rehberlerinin Genel Özellikleri Videosu, 
Preview image for the video "Proje Hazırlama Sürecinde Hibe Projeleri Teklif Çağrısının Başvuru Rehberlerinin Genel Özellikleri".
 • UNFPA-STGM Ortak Eğitimleri Proje Hazırlama Sürecinde Başvuru Formu ve Bütçe Videosu,
Preview image for the video "Eğitimin Adı: 04 Proje Hazırlama Sürecinde Başvuru Formu ve Bütçe".
 • “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” Videosu, STGM,
Preview image for the video "EU Login (ECAS) Sistemine Nasıl Üye Olunur ?".

Mantıksal Çerçeve Matrisi (MÇM) tasarlanan proje ile gerçekleştirilecek müdahalenin iç tutarlılığı ve bütünselliğini ortaya koyan bir araçtır.  Mantıksal çerçeve yaklaşımı önerilen proje ile yaratılmak istenen değişimi ve bunun nasıl ve hangi koşullarda mümkün olacağını, sonra nasıl gösterileceğini ortaya koyar.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Matrisi ile ilgili bilgilere;

Preview image for the video "Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı : Mantıksal Çerçeve Matrisi Webinarı".

Proje yönetimi ile ilgili birçok eğitim (PCM, Prince 2 vb) hem ücretli hem de ücretsiz olarak, çeşitli şirketler, STÖ’ler, programlar ve kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Ücretsiz olarak STGM’nin çevrimiçi STOK Öğrenim Platformunda yer alan “Herkes Plan Sever” öğrenim modülünden proje geliştirme, proje yönetimi ve uygulaması gibi konularda detaylı bir eğitime ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu konuda aşağıdaki kaynakların da incelenmesini tavsiye ederiz;

Preview image for the video "Eğitimin Adı: 01 Proje Planlamasında Temel Kavramlar".
 • UNFPA-STGM Ortak Eğitimleri Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim Videosu,
Preview image for the video "Eğitimin Adı: 02 Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim".
 • “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” Videosu, STGM,
Preview image for the video "Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı : Mantıksal Çerçeve Matrisi Webinarı".
 • UNFPA-STGM ortak Eğitimleri Proje Uygulamasının Yönetimi için Temel Öneriler
Preview image for the video "Eğitimin Adı: 05 Proje Uygulamasının Yönetimi için Temel Öneriler".

Anlaşmalar, ortaklıkların kilit mekanizmalarından biri olarak düşünülmelidir. Çünkü anlaşmalar ortaklıklar dahilindeki rolleri, etkileşimleri ve iş birliğini yöneten araçlardan biridir. Bu anlaşmalar ortaklar arası ilişkileri karakterize eden ilişkisel, performans ve durumsal risklerle başa çıkmalarına imkan tanıyarak ortaklıkların daha verimli olmasına yardımcı olurlar. Hollanda'da Erasmus Üniversitesi Rotterdam Yönetim Okulu’na bağlı olan Ortaklık Kaynak Merkezi ile Ortaklık İnisiyatifi, bugüne kadar uygulamalardan elde edilen deneyimlerle bir “Ortaklık Anlaşması Puan Kartı” geliştirmiştir. Araç, yeni bir ortaklık kurmayı veya mevcut bir ortaklığı gözden geçirmeyi düşünen herhangi bir örgüt için değerli olacaktır. “Ortaklık Anlaşması Puan Kartı”nın İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz

Proje yönetimi açısından izleme, proje hedeflerine ulaşmak konusunda verimlilik ve etkililiği tespit etmeye yönelik yönetimsel bir faaliyettir. 

Başka bir deyişle izleme, yürütülen bir projenin ilerlemesini uygulama yöntemleri, kaynak kullanımı ve sonuçlara ulaşılması açısından analiz etmek için belirlenen göstergeler hakkında sistematik olarak veri toplama işlevi ve sürecidir. İzleme, bir projenin ilerlemesini ölçmek için girdilere, faaliyetlere, çıktılara ve sonuçlara odaklanır.

Değerlendirme ise temel olarak projenin başarısının ölçüldüğü aşamadır. Değerlendirme ile projenin başarısı projenin hedef seviyelerine bağlı olan çeşitli kriterler kapsamında ölçülmektedir.

Yani değerlendirme, devam eden veya tamamlanmış bir projenin tasarımı, uygulaması ve ulaştığı sonuçlar açısından derinlemesine ve sistematik bir şekilde değerlendirme işlevi ve sürecidir. Değerlendirme süreci özellikle “uygunluk/İlgi - relevance”, verimlilik - efficiency”, “etkinlik - effectiveness”, etki - impact” ve sürdürülebilirlik - sustainability” gibi tanımlanmış kriterlere göre gerçekleştirilir.

Bu konuda daha fazla bilgiye aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz;

Preview image for the video "Eğitimin Adı: 01 Proje Planlamasında Temel Kavramlar".
 • UNFPA-STGM Ortak Eğitimleri Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim Videosu,
Preview image for the video "Eğitimin Adı: 02 Proje Planlaması ve Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Sonuç Odaklı Yönetim".

Temelde bir sivil toplum örgütü, iletişim çalışmalarıyla aşağıdakilerin birini ya da daha fazlasını
etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye çalışır.

 • Farkındalık
 • Görünürlük
 • İş birliği
 • Savunuculuk
 • Tanıtım
 • Yaygınlaştırma

İletişim stratejisi oluştururken neler önemlidir, hangi araçlar nasıl kullanılır, stratejinin başarısı nasıl ölçülür gibi detaylı bilgilere “Sivil Düşün İletişim Stratejisi ve Araçları Rehberi” nden ulaşılabilir.

Evet, STGM’nin daha önce yürütmüş olduğu bir projenin uygulama planına örnek olması açısından buradan (İngilizce) ulaşabilirsiniz.

Örnek bir proje takvimine buradan ulaşılabilir. Bu takvim örneği ihtiyaçlara göre revize edilebilir.

Uzman veya danışmanlardan alınacak hizmetlerde kullanabileceğiniz örnek bir sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz. Siz bu dokümanın içeriğini ihtiyacınıza göre revize edebilirsiniz.

STGM’nin projelerinde kullandığı Uzman/Eğitim/Danışman rapor formatına  buradan ulaşılabilir.