Ana içeriğe atla
Image
Proje Yönetimi Destekleri
Share

Proje Yönetimi Destekleri

Proje yaklaşımı son 30 yıl içinde sivil toplumun ana çalışma yöntemlerinden biri haline geldi. Günümüzde hemen hemen bütün örgütlerin çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek için projeler geliştirdiğini ve uyguladığını görüyoruz.

Bunun bir nedeni proje yönteminin özellikle rutin olmayan çalışmalar için güçlü bir disiplin sağlaması olsa da, daha yaygın neden projelerin STÖ’lerin gereksinim duyduğu mali kaynaklar için bir fırsat olarak görülmesidir. Bu kaynakların başında kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan hibe programları geliyor. Bu hibelerden yararlanmak için örgütlerin yapmak istedikleri çalışmaları “proje” biçiminde formüle etmeleri bekleniyor.

Hibeler sivil toplum için giderek önemi artan bir kaynak halini aldıkça da, proje yönetme kapasitesi STÖ’ler için önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. 
Türkiye’de sivil toplumda proje geliştirme ve yönetme kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapan ilk örgütlerden biri STGM’dir. Son yirmi yıldır düzenli olarak ve bütün bölgelerde proje eğitimi gerçekleştiren STGM, yüzlerce örgüte de teknik destek sağladı. Üç yüze yakın örgüt de STGM’nin yürüttüğü programlardan proje hibesi temin etti.

STGM’nin amacı projeciliği ülke sathına bir seferberlik olarak yaymak değil. Daha çok, kurumsallaşmış deneyimli örgütlerin hâlihazırdaki birikimleri ile kolayca erişebildikleri bu hibe olanaklarına yerel örgütlerin de erişebilmesi için onların proje yönetme kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

STGM’nin Proje Yönetimi Destekleri

STGM proje uygulamak isteyen STÖ’ler için şu destekleri sağlar: 

i. Proje yönetimi kitapları ve broşürleri ve çeşitli proje konularında kaydedilmiş video sunumlar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı STGM’nin en eski yayınları arasında yer alır. Bu alandaki ilk Türkçe yayınlar olan STGP kitap ve ders notlarının yanısıra, bu kaynakların en güncel versiyonlarını ve eğitim sunumlarını aşağıda yer alan İlgili Dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.  E-kütüphanemizde sadece kendi yayınlarımız değil, kimi kamu kurumları ve üniversitelerin ilgili yayınlarını da bulabilirsiniz.  Örneğin konuya yeni giriş yapıyor ve terimleri kavramakta güçlük çekiyorsanız e-kütüphanemizde yer alan Proje Terimleri Sözlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Ayrıca YouTube Kanalımızın Avrupa Birliği (AB) Projeleri Destek Videoları Listesinde Mantıksal Çerçeve Matrisi hazırlamadan final rapor hazırlığına kadar proje yönetiminin belli başlı aşamalarına ilişkin eğitim sunumlarını inceleyebilirsiniz.

ii. Proje Yürüten Sivil Toplum Örgütleri Yardımcı Dokümanlar

Projelerinizi yürütürken hem kurumsal hafıza oluşturmak hem de mali ve idari süreçlerde teknik ve hukuki sıkıntılarla karşılaşmamak için iyi bilgi ve belge tutma sistemine ihtiyaç vardır.  

Projenin bildirimiyle başlayan süreçte, proje faaliyetlerinin planlanması, uzmanlarla yapılacak çalışmalar, etkinliklerin yönetimi gibi işlerde gözden kaçan detayların projeler kapanırken örgütler için sorun yaratabildiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle, yıllar içinde kazandığımız proje yönetimi tecrübesine dayanarak örgütlere rehberlik etmesi amacıyla bir kontrol listesi ve bu listedeki kalemler için örnek olacak çeşitli formatlar hazırladık. Bu liste ve örneklere Etkinlik Kontrol Listesi içeriğimizden ulaşabilirisiniz.

Etkinlik Kontrol Listesi
EK - 1 Proje Bilgi Formu
EK - 2 Uygulama Planı Örneği
EK - 3 Proje Takvimi Örneği
EK - 4 Ortaklık Dokümanı Örneği
EK - 5 Uzman İş Sözleşmesi Örneği
EK - 6 Uzman Danışman Rapor Formatı
EK - 7 Uzman Zaman Çizelgesi Formatı
EK - 8 Harcırah Bilgi Formu
EK - 9 Eğitim Programı İlan Örneği
EK - 10 Eğitim Başvuru Formu
EK - 11  Katılımcı Bilgilendirme Örneği
EK - 12 Katılımcı İmza Föyü Örneği
EK - 13 Katılımcı Değerlendirme Formu
EK - 14 Eğitim İzleme Değerlendirme Örneği
EK - 15 Eğitim Program Örneği
EK - 16 Katılımcı Listesi Örneği
EK - 17 Uzman Listesi ve Bilgi Şablonu

iii. Proje döngüsü yönetimi eğitimleri

STGM, STÖ’ler için proje döngüsü yönetimi sürecinin üç önemli aşamasına yönelik eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler hakkında Eğitimler bölümümüzden ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz:
Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
İzleme ve Değerlendirme Eğitimi

Proje döngüsü eğitimleri, STGM’nin yıllık eğitim programları çerçevesinde planlanır. Her eğitimin çağrısı öncelikle web sitemizin Açık Çağrılar bölümünde yayınlanır ve STÖ’lerin başvurusuna açılır. İlan edilen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle eğitime katılacak STÖ temsilcileri başvurular arasından seçilir. Eğitim çalışmaları genellikle STGM’nin yürüttüğü AB destekli bir hibe projesi kapsamında gerçekleştirildiği için, eğitimler ücretsiz olduğu gibi katılımcıların temel masrafları da karşılanır. 

Yüzyüze gerçekleştirilen proje döngüsü eğitimleri, özel ihtiyaçlar haricinde üç günlük planlanır. Halen daha fazla geliştirmek için üzerinde çalıştığımız Online programların süreleri ise farklı olabiliyor.

Proje döngüsü eğitimleri sunumları STGM Ekibi tarafından gerçekleştirilir ve sunumlara grup çalışmaları eşlik eder. 

Bir proje döngüsü eğitiminden verimli bir biçimde yararlanmak için, eğitim öncesinde örgütünün çalıştığı alan ve ihtiyaçlar konusunda hazırlık yapmanız ve eğitim sırasında sunumlarla paylaşılan yöntemleri kendi sorun alanınız ve örgütünüze uygulamanız gerekir.

iv. Proje başvurusu hazırlayan ya da yürüten örgütler için Destek Noktasının birebir yardımları

Kaynak dökümanlardan edindiğiniz bilgiler ve/veya eğitimlerin yanısıra, örgütünüz adına bir başvuru hazırlığı içindeyken ya da bir proje uygulaması sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar için doğrudan destek almak için STÖ Destek Noktası’na başvurabilirsiniz. 

İlgili Dokümanlar:

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 
Sivil Toplumdan Proje Öyküleri
AB PRAG 2016 – Güncellenmiş Mantıksal Çerçeve Matrisi Tablosu İçin Bilgi Notu
Sivil Toplumcunun El Kitabı
AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi Kılavuzu
Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim Kitapçığı
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Ders Notları 
Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
İleri Düzey Proje Uygulama, Kampanyalar ve Sivil Toplum Eğitimi Seminer Notları
Proje Yönetimi Yaklaşımı Ve Mali İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan Terimler&Açıklamaları
Proje Hazırlama Kılavuzu
Projelerde İzleme ve Değerlendirme
Bilgi Üniversitesi Proje Döngüsü Yönetimi I
Bilgi Üniversitesi Proje Döngüsü Yönetimi II

İlgili Eğitim