Ana içeriğe atla
Image
STGM'den Duyuru
Share

Sivil Toplum Kuruluşları için İletişim Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Rehber

13.09.2017
TACSO Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerine iletişim ve görünürlük konusunda destek olmak amacıyla iletişim konusunda çok sayıda eğitimler, ulusal ve bölgesel düzeyde konferanslar düzenlemiş, STK-medya ilişkileri ve kamunun algısına ilişkin araştırmalar yürütmüş, yanısıra “STK’lar için Medya İlişkileri Rehberi”ni ve sosyal medyanın kullanımına yönelik çok sayıda videoyu da yayımlamıştır. Bu kaynakların tümüne TACSO web sayfasından ulaşılabilir.

TACSO Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerine iletişim ve görünürlük konusunda destek olmak amacıyla iletişim konusunda çok sayıda eğitimler, ulusal ve bölgesel düzeyde konferanslar düzenlemiş, STK-medya ilişkileri ve kamunun algısına ilişkin araştırmalar yürütmüş, yanısıra “STK’lar için Medya İlişkileri Rehberi”ni ve sosyal medyanın kullanımına yönelik çok sayıda videoyu da yayımlamıştır. Bu kaynakların tümüne TACSO web sayfasından ulaşılabilir.

rehber kapağı
TACSO’nun yürüttüğü çalışmalar ve aldığı geribildirimler temel alınarak, pek çok sivil toplum örgütünün, bir iletişim stratejisi hazırlamakta zorluk çektiği belirlenmiştir.

TACSO bu süreci sivil toplum örgütleri için mümkün olabildiğince kolaylaştırmak amacıyla iletişim strajesi geliştirmeye yönelik bir rehber hazırlamıştır. TACSO Türkiye tarafından Türkçe’ye çevrilen bu rehberde strateji oluşturma, hedeflerin tanımlanması, değerlendirme gibi süreçlere ilişkin detaylı bilgi verilmekte.

Rehberin İngilizce aslına bu bağlantıdan ulaşabilir, Türkçe çevirisini ise aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Share
İlgili Eğitim