Ana içeriğe atla
Image
Stok savunucu
Share

504 - Mülteci Hakları ve Ana Akımlaştırma

Hakkında

Uluslararası hukuk açısından mülteciler, kendilerine özgü hak ve yükümlülüklere sahiptirler. İnsan hakları normları, mültecilerin sığındıkları ülkede tabi olacakları statünün asgari standartlarını belirler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 14. maddesi “Herkesin, zulüm karşısında, başka ülkelere sığınma hakkı vardır” diyerek sığınmayı temel bir insan hakkı olarak tanımlar. Ancak sığınma hakkı günümüzde en çok ihlal edilen ve giderek yok sayılan bir insan hakkıdır. Bir yandan devletlerin, sığınmacıların temel haklarını yok sayan yaklaşımları giderek artarken, diğer yandan da bütün dünyada “öteki” düşmanlığı toplumlar içinde hızla yayılmakta ve sığınmacıların temel hakları ihlal edilmektedir. Bu sebeple hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin mülteci hakları konusunda kapasitelerinin güçlenmesi, ayrımcılıkla mücadele etme becerilerinin artması açısından önemlidir. 

Farklı alanlarda hak temelli faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerinin mülteci hakları konusunda temel bilgilere sahip olmaları, doğru kavramları kullanmaları ve mülteci haklarını ana akımlaştırmaları yürütecekleri hak savunuculuğu çalışmalarınının daha etkili olmasını sağlar. Ana akımlaştırma ancak örgütlerin, göç olgusunu ve sığınmacıları çalışmalarına tabandan yukarıya doğru bir yaklaşımla dahil etmeleri ile mümkündür. Bu dahiliyet ayrıca sığınmacıların insani yardımın pasif yararlanıcıları olarak değil, kendi geleceklerinin yanı sıra içinde bulundukları topluma da katkı sunan bireyler olarak değerlendirilmesini sağlar. 

504- Mülteci Hakları ve Ana Akımlaştırma başlığı göç ve kalkınma bağlamında sivil toplum gündemine mültecilerin eklemlenmesi ve hak temelli çalışmalarda mültecilerin temsilinin sağlanması için mülteci haklarının ana akımlaştırılması süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin mültecilik halleri ve hakları konusunda güçlendirmek için tasarlandı.

504- Mülteci Hakları ve Ana Akımlaştırma çevrimiçi ders içeriği, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Aracı (CSF) kapsamında desteklenen “Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi” projesi ortaklarından İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) tarafından hazırlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz?
  • Göç ve iltica olgusuna güvenlik odaklı yaklaşımların yetersizliği, topluma zararları ve topluma katkı sağlayan kalkınma odaklı yaklaşımı,
  • Türkiye'de nüfusun son elli yıldaki değişimi ve Türkiye’ye özel demografik dönüşümün özelliklerini,
  • Mültecilerin sivil toplum örgütlerinin gündemine neden eklenmesi gerektiğini,
  • Korunma kavramının içeriği, kapsamı ile Devlet koruması - Uluslararası koruma arasındaki farkları,
  • Geri göndermeme ilkesi çerçevesinde mülteci kabul eden devletlerin koruma bakımından yükümlülüklerini, 
  • Özel ihtiyaç sahibi mülteci grupların koruma gereksinimlerini ve Türkiye'de hak ve hizmetlere erişimlerini ve uygulamalarda yaşanan sorunları, 
  • Sosyal uyumun önemi ve uyum sağlanamadığında ortaya çıkabilecek toplumsal olaylar ile sosyal uyum konusunda sivil toplum örgütleri tarafından uygulanan iyi örnekleri,
Ne Kadar Zaman Ayırmalısınız?

504 - Mülteci Hakları ve Ana Akımlaştırma çevrim içi programa katılmaya karar verdiyseniz, güzel haber! Belirlenmiş herhangi bir başlama ve bitiş tarihi yok. Kendi belirlediğiniz zaman başlayıp, kendi belirlediğiniz hızda tamamlayabilirsiniz. Bizim size önerimiz günde 45 dakikanızı ayırmanız ve 3 günde tüm programı bitirmeniz. 504 - Mülteci Hakları ve Ana Akımlaştırma içerisinde yer alan video içerikler 1,5 saat, okuma materyalleri ise 1 saat sürüyor. Yani tüm içeriklerin toplam süresi 2,5 saat.

Takvime al
Takvime al
Eğitim Detayları
Belge Türü
Katılım Belgesi
Dil
Türkçe
Image
YouTube Kanalı

"Biçilmiş Kaftan" Ismarlama Eğitim Programı

“Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı, sizlerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda bizimle birlikte tasarlanan ve planlanan özelleştirilmiş bir kapasite güçlendirme desteği.

Takvim