Ana içeriğe atla
Image
stö akademi
Share

STÖ - Akademi İşbirliği Programı

STÖ - Akademi İşbirliği Programı, STGM’nin Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle yürüttüğü çalışmalardan biri. Bu program kapsamında yürütülen eğitim ve yayın çalışmalarının yanı sıra bir de ortak çalışmaların desteklendiği mali destek mekanizması yer alıyor.

STÖ-Akademi İşbirliği

Türkiye’de örgütlü sivil toplum ile aslında onun bir parçası olan akademi arasındaki ilişkilerin olması gerektiği seviyenin altında olduğuna sıklık dikkat çekilir. Oysa akademide üretilen bilgi ve tecrübe sivil toplum örgütlerinin sahada duyduğu önemli bir açık olan kanıt/bilgi/veriye dayalı çalışmalar için önemli bir potansiyel taşır. Öte yandan, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri de akademik çalışmalar için önemli bir sahadır. Özellikle akademik alanda üretilen kuramsal ve saha çalışmalarına ait bilginin, sivil toplum örgütlerinin bilgi ve gözlemleriyle buluşabilmesi hem akademik bilginin hem de STÖ’lerin kapasite ve faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacaktır.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programını bu buluşmanın mütevazı bir zemini olarak düşündük. 

STÖ-Akademi Destek Programı kimler için?

STÖ-Akademi Destek Programının hedef grubu sivil toplum örgütleridir. Dolayısıyla programa başvuru STÖ’nün dernek, vakıf ya da kooperatif, vb. tüzel kişiliğe sahip olması beklenir.

Faaliyet gösterdiği alanda hak temelli bir yaklaşıma sahip STÖ’lerin öncelikle desteklenmesi planladı. Desteklerin doğası gereği Başvuru sahibi STÖ’nün daha önce gerçekleştirdiği savunuculuk ve/veya politika izleme alanlarında faaliyetleri olmalı ya da bu faaliyetleri amaç edinmiş olmalı. 

STÖ-Akademi Destek Programı hangi ortaklıları destekler?

STÖ-Akademi Destek Programı başvuru sahibi STÖ’nün bir akademisyen ya da akademik kurumla gerçekleştireceği ortaklığı destekler. Başvuruda bu ortak çalışmanın tanımı ve kapsamının açık bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Elbette bu ortak eylem örgütün kuruluş amacı ve faaliyetleri ile örtüşüyor olmalı. Ayıca önerilen ortak faaliyetin süresi, amacı, hedef grubu ve çıktıları da doğru bir değerlendirme yapmaya izin verecek düzeyde açık ve kapsamlı olmalı.

STÖ-Akademi Destek Programının Temel Kuralları

  • STÖ-Akademi İşbirliği Destek Programı, bir ayni destek programıdır. Bu nedenle destek almaya hak kazanan örgütlere herhangi bir nakit transferi yapılmaz.
  • Asgari ve azami destek miktarlari göz önünde bulundurularak, destek almaya hak kazanan başvurulara ait uygun maliyet giderleri STGM tarafından karşılanır. Talep kapsamındaki onaylanan bütçe kalemleri kapsamında yapılan harcamaların ödemesi STGM tarafından tedarikçilere / üçüncü taraflara doğrudan gerçekleştirilir.
  • Destek Programı’ndan bir STÖ yalnızca bir kere destek alabilir.
  • Birden fazla STÖ eş-başvuran olarak yer alabilir.
  • Desteklenecek faaliyetin en az bir akademik ortağının olması gerekir. Bir ortak, birden fazla başvuruda yer alabilir.
İlgili Eğitim