Ana içeriğe atla
Image
STÖ Kaynak Merkezi
Share

STÖ Kaynak Merkezi Üç Yıllık Bir Çalışmanın Ardından Veda Ediyor

Sivil toplum alanını güçlendirmek ve örgütlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için tasarladığımız ve Avrupa Birliğinin desteğiyle hayata geçirdiğimiz STÖ Kaynak Merkezi Projesi üç yıllık bir çalışmanın ardından sona erdi. 2018'in Ocak ayında "Biz Hazırız ya Siz? diyerek yola koyulan STÖ Kaynak Merkezi'nde üç yıl boyunca örgütlerin kapasitelerini güçlendirmek ve sürdürülebilirliklerine katkı sunmak hedefiyle çalışma yürütüldü. 

Sivil toplum örgütlerinin yaşayabilecekleri olası problemleri çözmek için onlara ihtiyaç duydukları gücü veren, çözüm için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan STÖ Kaynak Merkezi'nde hem örgütlerin verimlikleri ve yeterliliklerini artırmak için hem de sürdürülebilirliklerini desteklemek için eğitim, örgütsel koçluk gibi başlıklarda çalışıldı. STÖ Kaynak Merkezi, Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlediği eğitimlerle sivil toplum örgütleriyle buluşurken, farklı destek mekanizmalarıyla da örgütlerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda STÖ'lerle birlikte yan yana çalıştı, örgütlere işbirliği, görünürlük, ağ oluşturma başlıklarında destek sundu.

Kapasite Güçlendirme Çalışmalarıyla İki Bine Yakın Örgüte Destek Sunduk

STÖ Kaynak Merkezi'nin önemli çalışma başlıklarından birini örgütlerin kapasitelerini geliştirmek hedefiyle düzenlenen eğitimler oluşturdu. 15 farklı başlıkta yüzden fazla kere düzenlenen örgütsel kapasite güçlendirme ve dijital güçlendirme eğitimlerinden üç bine yakın STÖ temsilcisi faydalandı. 

Örgütlerin ihtiyaç duydukları konularda STGM Destek Noktası'nda ise bini aşkın sivil toplum örgüte doğrudan teknik ve operasyonel destek sunuldu. Yine STGM Destek Noktası tarafından hayata geçirilen Örgütsel Koçluk Programı'ndan  15 STÖ yararlandı.  Bu örgütler, program aracılığıyla kendi belirledikleri örgütsel ihtiyaçlar kapsamında bire bir uzmanlık desteği aldılar. 

Avrupa Birliği Destek Biriminde ise AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen elliye yakın projeye teknik destek sunuldu. Yine AB hibe faydalanıcıları için çeşitli bilgi dökümanları ve Avrupa Birliği projeleri için destek videoları hazırlandı. 

Sivil Alanı Akademi İle Buluşturduk

STÖ Kaynak Merkezi Projesi'nin önemli çalışma başlıklarından biri de sivil toplum aktörlerini bilimsel ve akademik alandaki paydaşlarıyla buluşturmak oldu. STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve politika yapım süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kurgulanan STOK'ta katılımcılar yedi farklı başlıkta üçer günlük periyotlarda uzmanlarla bir araya geldiler. 2018'in Ekim ayında yola çıkan Sivil Toplum Okulu'nda (STOK) ilk yıl 22 ayrı örgütle, ikinci yıl ise farklı alanlarda çalışma yürüten 48 sivil toplum temsilcisiyle buluştuk.

Akademi ve sivil toplum arasındaki bağın güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nda ise STÖ'ler ve akademisyenler birlikte çalıştı. 10 kentten 27 farklı sivil toplum örgütünün 27 akademisyenle birlikte çalıştığı STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nda engellilik, yaşlılık, kadın, gençlik, LGBTİ+, kırsal kalkınma, ifade özgürlüğü gibi başlıklarda saha çalışması yapıldı, eğitim ve konferans düzenlendi, kitap ve eğitim materyali yayınlandı.

Destek Noktası Webinarlarıyla Her Ay Yayındaydık

STÖ Kaynak Merkezi Projesi çeşitli yayınlar aracılığıyla uzmanlarla sivil toplum örgütlerini buluşturdu. STÖ’lerin çalışma alanlarına giren başlıklarda uzmanların konuk olduğu internet seminerlerinde çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, insan haklarından LGBTİ+ haklarına kadar farklı başlıkları STÖ'lerin çalışmalarına nasıl yerleştirebileceği konuşuldu. 

STGM Destek Noktası tarafından gerçekleştirilen webinarları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Finansal Sürdürülebilirliği Desteklemek İçin Çalıştık

STÖ Kaynak Merkezi Projesi'nin merkeze aldığı başlıklardan biri de örgütlerin finansal sürdürülebilirliği oldu. Bu kapsamda her hafta dünyadan ve Türkiye'den fon kaynaklarını taradık ve üç yıl içinde Türkiye'den ve dünyadan dört yüze yakın hibe duyurusu yayınladık.

Sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme çalışmalarına fikir vermesi için farklı çalışmaları da yakından takip ettik.  Kaynak geliştirme çalışmaları kapsamında hem farklı platformları STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri'nde konuştuk hem de kaynak geliştirme çalışmalarıyla ilham veren örgütleri dinledik. 

Sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme çalışmaları içinde sıkça tercih edildiğini gördüğümüz iktisadi işletmelere dair de bir video serisi hazırladık. Yine Türkiye’deki yardım toplama mevzuatını örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde ele aldığımız ve mevzuat hakkında bilgi verdiğimiz bir video yayınladık.

Sivil Sesler Festivali'nde Türkiye'nin Sivil Sesleriyle Biraraya Geldik 

STÖ Kaynak Merkezi'nin ikinci yılında çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kaldığımız Sivil Sesler Festivali'ni de gerçekleştirdik. Uzun bir aradan sonra düzenlediğimiz festivalde Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle buluştuk.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle düzenlenlediğimiz Sivil Sesler Festivali'ne iki yüz altmış sekiz örgüt katıldı, altı yüzden fazla sivil toplum aktörü bir araya geldi. 

65 kentten üç yüze yakın sivil toplum örgütünün katıldığı festivalde örgütler çeşitli atölyeler de düzenlediler. STÖ'ler festival aracılığıyla düzenledikleri atölyelerle hem çalışmalarını tanıttılar hem de yeni ortaklıkların ilk adımlarını attılar.

Pandemide STÖ'leri Dinledik

2020'nin Aralık ayında dünyanın gündemine giren COVID-19 krizinde ise kaygı ve korku seviyemizin oldukça yüksek olduğu zorlu günlerde birlikte düşünmek ve dayanışmak için sivil toplum örgütleriyle söyleştik. COVID-19 krizinin ortaya çıkardığı sorunlara hızlı yanıt veren sivil toplumun deneyimleri ve görüşleri özellikle pandeminin ilk günlerinde hem yalnız olmadığımızı hem de birlikte neler yapabileceğimizi görmemizi sağladı.

Söyleşilerde yaş ayrımcılığını, pandemiyle birlikte derinleşen yoksulluğu, kadınları, göçmenleri, işçileri, HIV'le yaşayan kişileri, engellileri ve pandemiden daha fazla etkilenen kesimleri konuştuk ve çözüm önerileri için birlikte düşündük. Pandemi sürecinde yaptığımız yayınları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

STGM Kapasite Güçlendirme Çalışmaları Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek

STÖ Kaynak Merkezi veda ederken, STGM olarak kapasite güçlendirme çalışmalarına Mart ayı itibariyle yeniden başlayacağız. Yeni çalışmalardan haberdar olmak için web sitemiz başta olmak üzere sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 

İlgili Eğitim