Ana içeriğe atla
Image
Stratejik Planlama Eğitimi
Share

STÖ Yönetimi ve Stratejik Planlama Eğitimi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen kapasite güçlendirme eğitimleri "STÖ Yönetimi ve Stratejik Planlama" eğitimiyle devam ediyor.

"STÖ Yönetimi ve Stratejik Planlama" eğitimi karma (senkron ve asenkron) yöntemlerle Kasım ayı içerisinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.  STÖ Yönetimi ve Stratejik Planlama eğitiminde STÖ’lerin bütünsel yönetim yaklaşımının bir parçası olarak stratejik planlama konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleniyor.

Eğitime son başvuru tarihi 11 Kasım 2020 Çarşamba17.00.

Eğitim İçeriğinde Neler Var?

 • Bütünsel STÖ Yönetimi Yaklaşımı
 • Stratejik Planlamada Temel Kavramlar
 • Planlamaya hazırlık ve bilgi toplama
 • Kurumsal kimliğin oluşturulması
 • Analiz yöntemleri
 • Hedef Analizi ve Stratejilerin belirlenmesi
 • Faaliyet Planlama ve Bütçeleme
 • Stratejik Plan yönetimine ilişkin düzenlemeler

"STÖ Yönetimi ve  Stratejik Planlama" eğitimi 2 ayrı katılımcı grubuyla aşağıdaki tarihlerde ve aynı içerik, eğitmen ve programla gerçekleşecek. Bu tarihlerden sizin için uygun olanına başvuru yapabilirsiniz.

1. Eğitim: 18 Kasım Çarşamba-21 Kasım Cumartesi 2020
2. Eğitim:  25 Kasım Çarşamba-28 Kasım Cumartesi 2020

Başvurularda hangi eğitime katılımın tercih edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.  Eğitimler, eğitim tarihlerinde belirtilen günlerde ilk gün 10:30-12:30, diğer günler 10:00-14:00 saatleri arasında olacaktır.

Eğitimlerde

 • Tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) oturumlar olacak;
 • Eğitimde eş zamanlı (senkron) oturumlar için zoom çevrimiçi toplantı uygulaması kullanılacak, 
 • Eş zamanlı olmayan (asenkron) eğitim içerikleri için youtube kanalı üzerinden eğitimlere özel video kayıtları sunulacak,
 • Eğitim sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için mentimeter uygulaması kullanılacaktır. 

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Olacak?

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 15-20 kişi aralığında tutulacak, 
 • Eğitimlere her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecek,
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebi olacaktır. 
 • STGM olarak eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ’'lere öncelik veriyoruz.
 • Eğitimlerimizi en geniş kitlelere ulaştırabilmek kaygısıyla, eğitimlerde STGM eğitim ve desteklerinden daha önce hiç faydalanma olanağı bulamamış STÖ’lerimizden temsilcilere fırsat sunmayı hedefliyoruz.
 • Eğitime seçilen STÖ'lerin katılımcı değişikliği bilgisini bize eğitim öncesinde iletmesi gerekmektedir. Zoom ortamında habersiz katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir. 
 • Eğitimlere kabul edilen katılımcıların davet aldıkları eğitimin tarihlerinde tüm oturumlara katılmaları beklenecektir; bu nedenle başvurunuzu eğitim için belirlenen tarih ve saatleri göz önünde bulundurarak yapınız.

Yukarıdaki bilgilendirmelere ek olarak, değerlendirme sonucunda eğitimlere adına başvuru yaptıkları STÖ’nün yönetim kurullarında görevli veya STÖ üyesi olan katılımcıların kabul edileceğini eklemek isteriz.

Eğitimle ilgili sorularınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Eğitime katılmak isteyenler 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar başvurularını burada bulunan formu doldurarak yapabilirler.  

* Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

İlgili Eğitim