Ana içeriğe atla
Image
deprem yardım
Share

Şubat depremleri sonrası Donörler Konferansı’na yönelik ortak bildiri: Daha iyi bir yeniden inşa ve geleceğe yatırım için derhal harekete geçmek gerekiyor 

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK), Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), Türkiye Yerel STK İnsani Platformu (TİF) ve Afet Platformu'ndan kuruluşlar 20 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Donörler Konferansı sonrasında bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladı. 57 kuruluşun imzasıyla yayınlanan bildiri deprem sonrası toparlanma evresindeki talepleri içeriyor.

Ekonomik ve sosyal toparlanma, katılım ve kapsama ve geleceği planlama başlığı altında toplanan taleplerden öne çıkanlar şöyle;

Ekonomik ve sosyal toparlanma

 • Ekonomik zararın artmasını ve dış yardıma bağımlılığı önleyen bir ekonomik toparlanmayı sağlamak için yerel işletmelerin, yerel pazarların ve tedarik zincirlerinin restorasyonuna yatırım yapın.
 • Depremler nedeniyle yüksek sayıda ülke içinde yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan illerdeki farklı paydaşları destekleyin.
 • Deprem sonrası normal hayatlarını sürdürmeleri ve adapte olmalarını mümkün kılacak şekilde, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, yetişkinler ve diğer hassas gruplar ve ötekileştirilmiş topluluklar için programlar geliştirilmesi ve uygulanmasına yatırım yapın.
 • Depremden etkilenen tüm çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlayın.
 • Depremden kaynaklı engellilik yaşayan bireylere rehabilitasyon hizmetlerinin ve fırsatlarının sunulmasını sağlayın.
 • Etkilenen yerlerdeki sosyal ve kültürel dokunun korunmasına ve restorasyonuna saygı gösterin ve buna yatırım yapın.

Katılım ve kapsama

 • Toparlanmaya yönelik çabaların planlama, tasarım ve uygulaması kimseyi geride bırakmayacak şekilde olmalıdır.İlerlemeyi değerlendirmek ve iyileştirme alanları belirlemek için düzenli olarak izleme, değerlendirme ve öğrenme çalışmaları yaparak tüm paydaşların toparlanma çalışmalarının şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve katılımcı olmasını sağlayın.
 • Depremlerden doğrudan etkilenen yerel sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini ve operasyonlarını yerel düzeyde yeniden organize etmelerini sağlayacak tedbirler geliştirin ve uygulayın.
 • Etkilenen toplulukları ve diğer yerel aktörleri toparlanma çabalarının uzun vadeli planlaması, tasarımı ve uygulamasına dahil edin.
 • Şehirleri, binaları ve altyapıyı, kadınların, çocukların, yaşlıların, engelli bireylerin, LGBTİ+ ve diğer cinsiyet çeşitliliğine sahip bireyler ve diğer hassas grupların ve ötekileştirilmiş toplulukların kamusal hayata tam olarak dahil olmalarını sağlayacak şekilde yeniden inşa edin.

Geleceği planlama

 • Yeniden inşa çalışmalarında iklim krizi dahil olmak üzere gelecekteki doğal ve insan kaynaklı afetlere ilişkin tehditleri kabul edip dikkate alın.
 • Tüm yatırımların Türkiye Cumhuriyeti için geçerli olan uluslararası yasalar ve sözleşmeler ile ulusal mevzuata uygun olmasını sağlayın. İnsan hakları ihlallerini önlemek ve uluslararası ve ulusal düzenlemelere uymak için, yapılacak tüm müdahaleler öncesinde ve esnasında etki değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayın.
 • Etkilenen bölgelerdeki ve çevresindeki doğal ekosistemleri ve yaşam alanlarını, bunların yanı
  sıra kentsel alanlardaki yeşil alanları koruyun ve muhafaza edin.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan bildiriye aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz. 

İlgili Eğitim