Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STÖ'ler için Alt-Hibe Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında finanse edilen WE ACT Projesi çerçevesinde olumlu değişimi teşvik etmek ve toplum girişimlerini güçlendirmek amacıyla, ALDA ve Daktilo 1984 Derneği sivil toplum örgütlerini hedefleyen bir alt hibe programı başlatıyor.

"Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STK'lar için Alt-Hibe Programı" yerelde kalkınmayı destekleyecek ve farkındalık yaratacak 21 etkin projeyi, 4000€’ya kadar finanse etmeyi amaçlamaktadır. Toplum için faydası görünür olan ve/veya toplumsal aidiyet yaratabilen projelerin, finansal sürdürülebilirliği olan düzenli faaliyetlere dönüşmeleri ya da ek kaynak yaratabiliyor olmaları beklenmektedir.
Bu çağrının ana hedef grubu, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarında faaliyet gösteren STK'lar olsa da; bu çağrı sadece bu STK’larla sınırlı değildir. Çağrı, proje teklifleri ile yukarıda açıklanan konu başlıkları arasında ortak faydalar olduğunu gösterebilen fakat aktif olarak bahsi geçen alanlarda faaliyet göstermeyen STK'lara da açıktır.

Alt-hibe projelerinin maksimum 10 ay sürmesi beklenmektedir. Seçilecek başvuru sahiplerinin proje faaliyetlerini 1 Haziran 2024 tarihinde başlamaları ve en geç 31 Mart 2025 tarihine kadar tüm faaliyetleri sonlandırmaları beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi: 7 Nisan 2024 / 23:59

Detaylı bilgi için tıklayın.

Başvurmak için tıklayın.

İlgili Eğitim