Ana içeriğe atla
Image
hibe duyuruları
Share

Turquoise Coast Environment Fund-Türkiye 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği ile hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF)’in 2023 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2023 döneminde de Türkiye’nin güney veya batı kıyı bölgelerindeki doğal çevrenin korunması ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten STÖ’lerin projeleri desteklenecek. Bu amaç doğrultusunda proje fikirlerinde aşağıda detayları paylaşılan üç temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması bekleniyor.

  • Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeler,
  • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımına sahip projeler,
  • Koruma alanında çalışan STÖ’lerinin yasal ve kurumsal olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan projeler.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey kapsamında STÖ’lere dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.250.000 TL‘dir. Başvuru yapan STÖ’ler hibe programından en fazla 220.000 TL talep edilebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’e kadar göndermeleri gerekir.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 

İlgili Eğitim