Ana içeriğe atla
Image
UNFPA
Share

UNFPA-STGM Ortak Eğitim Videoları Yayında: İzleyin, Güçlenin, Uygulayın

UNFPA ortaklığında yürüttüğümüz Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi-I kapsamında hazırladığımız eğitim video serisi yayında.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) 2021'in Mart ayında hazırladığı Türkiye'deki erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarına ilişkin araştırmaya göre, Türkiye'de erkeklerin yüzde 25'i, kız çocuklarının en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşünüyor. Bu algıya karşın veriler ise Türkiye'de 20 – 24 yaşları arasındaki kadınların 18 yaşından önce evlendirilme oranının yüzde 15 olduğunu söylüyor.

Türkiye'de özellikle kadın ve çocuk alanında çalışan sivil toplum yapılanmaları çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu başlıkta çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin (ÇYEZE) önlenmesi alanında çalışan STÖ'lerin kapasitesini geliştirmek üzere Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte çalışıyoruz. 

Kurumsal kapasitenizi güçlendirin

İkinci uygulama dönemine başladığımız ve Aralık 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında ilk dönemini hayata geçirdiğimiz programda, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında doğrudan çalışan veya çocuk hakları, kadın hakları, mülteci hakları, halk sağlığı gibi konuyla ilgili alanlarda çalışan STÖ'ler için bir dizi eğitim videosu yayınladık. 

Bu eğitim videolarında çocuk yaşta zorla evliliklerle mücadele alanına ilişkin kavramlar ve çalışmalara ilişkin bilgi alabilir, kaynak geliştirme konusuna giriş yapabilir, dijital ve kurumsal kapasitenizi güçlendirmek için dijital içerik, sosyal medya iletişimi, gönüllülük, yönetişim, stratejik planlama, ölçme ve izleme gibi başlıklarda kendinizi güçlendirebilirsiniz. 

 

İlgili Eğitim