Ana içeriğe atla
Image
Yerelleşme Savunuculuk grubu çalıştay
Share

Yerelleşmeyi Savunanlar Ankara'da Buluştu

25.05.2022
Türkiye’de insani yardım ve insan hakları çalışmalarının yerelleşmesini savunan ve destekleyen bağımsız bir yerel girişim olan Yerelleşme Savunuculuk Grubu, Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin 6'ncı yıl dönümünde Ankara'da bir araya geldi. 

Sahadaki aktörlerin, yerel STÖ'lerin ve donör ve uluslararası kuruluşların katıldığı çalıştayda  yerel STÖ'lerin daha güçlü olması için nelerin değişmesi gerektiği konuşuldu. Çalıştayda Zirve’nin önemli çıktılarından olan yerelleşmeyi hedefleyen ‘Büyük Uzlaşma’ (Grand Bargain) taahhütleri, yaşanan zorluklar ve iyi uygulamalar da masaya yatırıldı. 

Çalıştayda Türkiye Mülteci Konseyi'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik insani yardım fonlarının yerelleşmesi ile ilgili 182 yerel ve ulusal aktör hakkında finansman verileri sağlayan 36 donör ve 23 uluslararası aracı kuruluşla yaptığı araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Araştırma görüşmelerinde ortaya çıkan 3 başlık finansman önündeki engeller, finansman kalitesi ve ortaklıklar olurken, donör desteklerinin neredeyse tamamının yerel kuruluşlar yerine ulusal STK'lara gittiği ve çok azının kadın kuruluşlarına veya mülteci liderliğindeki kuruluşlara ulaştığı not edildi.

Çalıştayda Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Karaosmanoğlu Türkiye'deki Yerelleşmenin durumuna ilişkin 32 yerel, 10 uluslararası organizasyon ve 18 kilit görüşmeciyle yapılan araştırmanın bulgularını paylaştı.  Bulgulara göre, birçok ortaklık alt yüklenicilik üzerinden yapılıyor ve bu yerel STÖ’ler açısından tercih edilir değil. Sahadaki aktörler topluluk destekli gayriresmi destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.  Bulgulara göre uluslararası aktörler stratejik ortaklıkların önemini biliyor ancak yereldeki örgütlerin kapasitesinin de yüksek olmasını bekliyor. 

Çalıştayda yerelleşmenin 6 bileşeni (finansman, kapasite, ortaklıklar, koordinasyon ve tamamlayıcılık, politika, etki ve görünürlük, katılım) de konuşuldu. 

Finans bileşeninde öne çıkan başlıklar; alternatif finans kaynaklarının geliştirilmesi, örgütlerin doğrudan ve uzun vadeli desteklenmesi, bağış toplama konusunda hukuki engellerin ortadan kaldırılması için daha yüksek sesle savunuculuk oldu. 

Ortaklık bileşeninde öne çıkan başlıklarda STÖ'lerin uzmanlık alanlarının haritalandırılması tekelleşmenin önüne geçebilmek için önerilirken, STÖ’lerin kendilerini güçlendirmesinin ortaklık kalitesinin de yükseltilmesi anlamına geleceği vurgulandı. 
 

doküman ikonu
İlgili Dokümanlar
İlgili Eğitim