Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

AB TACSO 3, “Açık Sivil Alan” Bölgesel İnsandan İnsana (People to People (P2P) Toplantısı Düzenliyor

AB tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım (EU TACSO 3) projesi çerçevesinde, sizi 3 ve 4 Kasım 2021'de gerçekleşecek “Açık Sivil Alan” başlıklı P2P çevrimiçi etkinliğine katılmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sivil toplum için sivil alanla ilgili mevcut eğilimleri, kısıtlamaları ve olumlu vakaları tartışmayı amaçlayan AB TACSO 3 projesi, bölge ülkelerinden, Avrupa'nın diğer bölgelerinden ve dünyadan örneklerle bölgesel bir P2P değişimi organize edecek. Bu etkinlik, Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) ile işbirliği içinde düzenlenmektedir.

Amaç üç katmanlıdır:

  • Küresel olarak, Avrupa'da ve WBT bölgesinde sivil toplum çalışma alanını etkileyen ortaya çıkan sorunlar ve eğilimler hakkında derinlemesine bilgi sağlamak;
  • WBT bölgesindeki sivil toplum ve; en acil kötüleşmeler ve gerilemeler için elverişli ortam deneyimlerini paylaşmak için alan sunmak;
  • Sivil alanın nasıl korunacağını en iyi uygulamalardan, sivil alanın izlenmesi için mevcut metodolojilerin (bazı unsurlarınının) neler olduğunu ve sivil alanı iyileştirmek için savunuculuk araçlarının neler olabileceğini öğrenmek.

Üç ana tartışma konusu şunları içerecektir:

  • Dijital çağda toplanma özgürlüğü (genel olarak, fakat aynı zamanda çevrimiçi toplanmalar da). Barışçıl toplanma özgürlüğü, hem fiziksel hem de çevrimiçi alanda küresel olarak baskı altındadır. İnsanlar haklarını korumak ve daha iyi bir toplum yaratmak için sokaklara çıktıkça veya çevrimiçi olarak toplandıkça, polis gücünün aşırı ve ayrımcı kullanımının yanı sıra protestocuları tespit etmek, kriminalize etmek, onları gelecekteki protestolardan ve insan hakları çalışmalarından caydırmak için kullanılan yeni, çeşitli yapay zeka türleri ve teknolojik araçlarla karşı karşıya kalıyorlar. COVID-19 salgınıyla mücadele için farklı ülkelerde alınan önlemler, barışçıl toplanma hakkının uygulanmasını ve izlenmesini de etkiledi. Meclisler online olarak ve teknolojik araçlar kullanılarak düzenlenmeye başlandı. Bununla birlikte, devletler de bu tür protestoları sınırlamak için gözetim veya internet kesintileri kullanmaya başladı. Sivil toplum, bu tür çevrimiçi alanları koruyan yeni standartların anlaşılmasını artırmalı, aynı zamanda çevrimiçi toplantıların hükümet müdahalesi olmadan gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini izlemek için yeni metodolojiler kullanmalıdır.
  • Teknoloji ve Yapay Zeka: Dijital teknoloji, hak ve özgürlükleri kullanma şeklini değiştirmiştir. Bir yandan toplantılar, protestolar, katılım veya çevrimiçi kampanyalar için vazgeçilmez bir araçtır. Öte yandan, dijital aktivizm; internet kesintileri, gözetim veya sansür dahil olmak üzere halihazırda tehditler ve kısıtlamalar yaşıyor. Gelişmekte olan teknoloji ve yapay zeka sistemlerine yanıt vermek için, sistemlerin veya yapay zeka cihazlarının geliştirilmesi ve işleyişine uygun hale getirilmek üzere temel haklar ve yurttaşlık özgürlükleri için güvenceler gereklidir. Gelişmekte olan teknoloji ve yapay zeka sistemlerine yanıt vermek için, sistemlerin veya yapay zeka cihazlarının geliştirilmesine ve işleyişine temel haklar ve yurttaşlık özgürlükleri güvencelerinin aktarılmasına ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi halihazırda alanı düzenlemek için standartlar geliştirmektedir ve bu, sivil toplumun katkıda bulunabilmesi ve bu standartların sivil alanı korumasını sağlaması için bir fırsattır;
  • Terörle mücadele, kara para aklama ile mücadele tedbirlerinin insan haklarına ve sivil alana etkileri. WBT ülkelerinde, hükümetler genellikle terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile mücadele için gerekli mekanizmaları benimser. Sivil toplum kuruluşları için sivil alanı ve çevreyi otomatik olarak sınırlayan “madalyonun diğer yüzünü” dikkate almadan bu konularda uluslararası standartları uygulamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda, hükümetlerin uyguladığı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartları, bazen sivil topluma zarar vermek için kötüye kullanılıyor. Arnavutluk, Sırbistan ve Türkiye'deki mevcut durum bu tür durumlara örnektir. Aynı zamanda, FATF bu tür vakaları belgelemeye ve aynı zamanda sivil alanı daha iyi koruyabilmesi için kılavuzunu yeniden düzenlemeye başlamıştır. Sivil toplumun, terörle mücadele finansmanı, ve sivil alan korumalarına katılım ve savunuculuk yapma yolları ile ilgili kurallara dair anlayışı arttırması gerekiyor.

Özel Konuk Konuşmacı, Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü Bay Clément Nyaletsossi VOULE olacaktır.

Etkinlik, Batı Balkanlar ve Türkiye'den 50 kadar STK ve kamu kurumu temsilcisini bir araya getirecek.

Etkinlik, 3-4 Kasım 2021 Çarşamba ve Perşembe günleri online olarak gerçekleştirilecektir.

P2P etkinliğine katılmakla ilgileniyorsanız, lütfen 29 Ekim Cuma günü saat 17:00'ye (CET) kadar  buradan kaydolun.

Etkinliğin resmi dili İngilizce olup, Arnavutça, Boşnakça/Sırpça/Hırvatça, Karadağca, Makedonca, Sırpça ve Türkçe'ye simultane çeviri sağlanmaktadır.

Etkinliğe katılmak için Zoom bağlantısı, gündem ve diğer ayrıntılarla birlikte, etkinlikten önce tüm kayıtlı katılımcılara gönderilecektir.

İlgili Eğitim