Ana içeriğe atla
Image
Birlikte açılış eller
Share

BİRLİKTE Destek Programı Bağımsız Başvuru Değerlendiricisi İlanı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE Destek Programımıza iletilen başvuruların değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler arıyoruz.

Değerlendirme süreci için en fazla 10 bağımsız değerlendiricinin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Görev alması uygun bulunan bağımsız değerlendiriciler daha sonra belirlenecek tarihte düzenlenecek bilgilendirme toplantılarına katılacaklardır.

Programın 4 aşamalı olan değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir: 

 • Başvuruların uygunluğu için ön kontrol
 • Başvuru formlarının değerlendirilmesi ve bir kısa liste oluşturulması
 • Kısa listede yer alan başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler
 • Değerlendirme komitesinin nihai kararı

Bağımsız değerlendiriciler aslen ikinci aşama olan başvuru formlarının değerlendirilmesi sürecinde görev alacaklardır. Program uygunluğuna göre seçilen bir grup değerlendiricinin üçüncü aşama olan yüz yüze görüşmeler sürecinde de destek sağlaması öngörülmüştür. Programın ilanına ve bağımsız değerlendiriciler için öngörülen çalışma günlerine ilişkin takvim aşağıdadır:

İçerik Tarih
Programın ilan edilmesi 03.06.2022
Başvuru iletmek için son tarih 03.08.2022
Başvuruların bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi 2. Aşama 10.08.2022 -06.10.20221
Değerlendirme Süreci 3. Aşama 
(Kısa Listeye kalan başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler)
24.10.2022 - 09.12.2022

 

Bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adaylar yukarıdaki tabloda verilen çalışma takvimine uygunluklarını dikkate alarak başvurularını yapmalıdırlar.

Yazılı başvuruların değerlendirilmesi çevrim içi ortamda dijital araçlarla yapılacaktır. Bağımsız değerlendiricilerin bu aşamada uzaktan çalışması beklenmektedir; ancak Sözleşme Makamının ve/veya Değerlendirme Komitesinin belirleyeceği tarihlerde uzmanlar yüz yüze toplantılar için STGM ofisine davet edilebilirler.

Değerlendiriciler için Gerekli Nitelikler

Değerlendirme sürecinde yer alacak uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir;

 • En az lisans derecesine sahip olmak ,
 • En az 10 yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak,
 • En az 5 yıllık sivil toplum deneyimine ve/veya sosyal/siyasal bilimler alanında akademik deneyime sahip olmak,
 • AB hibe projeleri ve teknik yardım projelerinde en az 3 yıl deneyime sahip olmak,
 • Daha önce sivil topluma yönelik uygulanan hibe programlarında en az 2 kere değerlendirici olarak yer almış olmak.

Aşağıda sıralanan nitelikler ise tercih sebebi olacaktır:

 • Dernek/vakıf/kooperatiflerin idari ve mali yönetimi ve/veya  kurumsal gelişim alanlarında deneyim sahibi olmak,
 • Daha önce hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik açılmış hibe programlarının değerlendirme süreçlerinde yer almış olmak,
 • Daha önce kurumsal hibe programlarının değerlendirme süreçlerinde yer almış olmak.

Adaylar, özgeçmişlerini bu linke tıklayarak 06 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar iletebilirler.* 

* Başvuru yapmak için gmail hesabınızın olması gerekmektedir. 

Başvurusu kabul edilen bağımsız değerlendiriciler, STGM ile imzalayacakları sözleşmeye ek olarak bir “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi” imzalayacaklardır. Bu beyannamede Bağımsız Değerlendiriciler, başvuruların değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamalarında tarafsız hareket edeceklerini ve başvuru ileten herhangi bir sivil toplum örgütü ile doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadıklarını, herhangi bir başvurunun hazırlanmasında görev almadıklarını veya destek sağlamadıklarını beyan edeceklerdir. Bağımsız Değerlendiriciler, tarafsızlıklarını zedeleyecek bir gelişme halinde bunu hemen STGM’ye beyan etmelidirler. Ayrıca, Bağımsız Değerlendiriciler değerlendirme sürecinde elde etmiş oldukları her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutacaklarını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını beyan edeceklerdir. 

Ekler

 • Ek_1 Bağımsız Değerlendiriciler için Görev Tanımı
 • Ek_2 Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

1.Belirtilen tüm tarih aralıkları gösterge niteliğindedir. İletilen başvuru adedine göre bu aralıklar değişebilir.

İlgili Eğitim