Ana içeriğe atla
Image
Birlikte yaka pinleri
Share

BİRLİKTE Destek Programı Teklif Çağrısı

Türkiye'deki sivil toplumun güçlenmesi için uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimimizle tasarladığımız BİRLİKTE Destek Programının ikinci uygulama döneminde STÖ’lerle yeniden buluşuyoruz.

2017’de hak temelli çalışan STÖ’lere kurumsal hibe ve kurumsal gelişim için mentorluk sağlamak üzere uygulamaya başladığımız BİRLİKTE Destek Programının yeni destek dönemi için tekliflerinizi 3 Ağustos 2022’ye kadar iletebilirsiniz.

BİRLİKTE Destek Programının yeni döneminde STÖ’lere temel giderlerini karşılayabilmeleri için kurumsal hibe desteği ile birlikte kurumsal gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırmasına yönelik mentorluk desteği sağlayacağız. Bu desteklere ek olarak, programa katılan STÖ’lerin birbirlerinden öğrenmesine ve iş birlikleri geliştirmesine yardımcı olmak üzere bir buluşma ve paylaşım alanı, ağ oluşturma, iletişim ve görünürlük destekleri de sunacağız.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE Destek Programını “Türkiye’deki Hak Temelli Çalışan STÖ’ler için BİRLİKTE” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürüteceğiz. Programa ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.

Programın Hedef Grubu Kimdir?

Program kapsamında, hak temelli bir yaklaşımla kendi hedef kitlelerini güçlendirmeyi ve sivil toplumda iş birlikleri geliştirmeyi ve kapasite güçlendirme yoluyla sivil alana katkıda bulunmayı amaçlayan STÖ’lerin desteklenmesi öngörülüyor.

Program Nasıl Uygulanacak?

Programda üç destek mekanizmasını iki yıl boyunca eş zamanlı olarak yürüteceğiz.

Bunlar;

  • STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği,
  • STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmayı da kapsayan bir  kurumsal gelişim programı
  • STÖ’lerin kendi aralarında ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle etkileşimlerini ve iş birliklerini kolaylaştırmaya, güçlendirmeye yönelik bir etkileşim/paylaşım ağı (BİRLİKTE Ağı)

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Programın Süresi ve Bütçesi Nedir?

Programın uygulama süresi 2 yıldır. 

Alt hibe programı için ayrılan toplam bütçe, alt-hibe faydalanıcıları tarafından sağlanması beklenen eş-finansman tutarları da dahil olmak üzere, 1,750,000.00 Euro’dur. Bir STÖ’nün programa sunabileceği toplam kurumsal bütçe tutarına alt-hibe faydalanıcıları tarafından sağlanması beklenen eş-finansman tutarları da dahildir.

Bir STÖ’nün program kapsamında, eş-finansman dahil olmak üzere iki yıl için planlayacağı toplam bütçe 70.000 Euro’dan yüksek  ve 56.400 Euro’dan düşük olamaz. İlk yıl için sunulacak kurumsal bütçe ise 28.000 Euro’dan az, 35.000 Euro’dan çok olamaz. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Uygunluk  Kriterleri, Uygun Maliyetler, Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri, program kapsamında hangi maliyetlerin karşılanacağı ve başvuruların ne şekilde değerlendirileceği konularında detaylı bilgi için lütfen Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Başvuru Şekli ve Başvurular için Son Tarih

Başvurular, internet sitemiz üzerinden dijital bir platform olan Jotform aracılığıyla elektronik olarak iletilecektir.  Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

bit.ly/birliktedestek

Başvuruların iletilmesi için son tarih 03.08.2022 ve yerel saat ile 23:59’dur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Program Başvuru Rehberi’ni inceleyiniz.

Başvuru Aşamasına İlişkin Ek Sorular

Programa başvurmak isteyenler yazılı sorularını 22.07.2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine gönderebilirler. Bu tarihe kadar bu adrese gönderilen soruların cevapları her hafta derlenerek takip eden haftanın ikinci günü internet sitemizden yayımlanacaktır. 

Başvuru aşamasında sunulacak destek, başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ilişkin görüş bildirmeyecektir. 

İlgili Eğitim