Ana içeriğe atla
Image
STGM-AB Danışma Süreci
Share

Biz sorduk STÖ’ler Yanıtladı: Avrupa Birliği’nin Sivil Topluma Desteği Nasıl Devam Etsin?

Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz Ocak ayında sivil topluma yönelik desteklerinin planlamasına katkı almak üzere hayata geçirdiği ve uygulamasını yürüttüğümüz danışma sürecinin raporunu yayımladık.

Son yirmi yılda Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için önemli kaynaklardan biri haline gelen AB desteklerinin planlama aşamasına sivil toplumun daha fazla katılımını sağlamak  üzere yürütülen danışma süreci, IPA kapsamında uygulanan Sivil Toplum Aracı Programının 2024-2025 yılları planlamasına katkı sunması amacıyla yürütüldü.

Yaklaşık bir ay süren danışma sürecinde sivil toplum örgütleri sürece hem yazılı katkı verdiler hem de farklı kentlerden ve çalışma alanlarından STÖ temsilcileriyle bir araya geldiğimiz toplantıda önerilerini sundular. 

Danışma süreci nasıl yürütüldü?

Danışma süreci kapsamında 4 Ocak 2023 tarihinde bir açık çağrı yayınladık ve danışma sürecine ilişkin hazırladığımız sorulara 26 Ocak 2023 tarihine kadar katkıları aldık. 

Danışma sürecine yazılı olarak 21’i kurumsal ve 7’si bireysel olmak üzere 28 sivil toplum örgütü temsilcisi ve aktivist tarafından katkı verildi.Farklı kentlerden ve farklı alanlara çalışan STÖ temsilcilerinin katıldığı ve 10 Ocak 2023 tarihinde düzenlediğimiz çevrim içi bilgilendirme toplantısında ise yaklaşık 100 kişi ile bir araya geldik. Son olarak da 16 sivil toplum temsilcisinin katılımıyla 3 odak grup toplantısı düzenledik. 

Danışma sürecinden öne çıkan başlıklar neler?

STÖ’lerin danışma sürecinde en çok vurguladıkları başlık, sivil toplum örgütlerinin dayanıklılığının artırılması ve ayakta kalma çabalarına katkı sunulmasına yönelik talepler olurken, bunu kurumsal hibe programlarına duyulan ihtiyaç izledi.  Katkılarda proje uygulama süreçlerinde basitleştirme ve esneklik başlığı çok kez vurgulandı.

Türkiye’de 2017 yılında uygulanmaya başlanan alt hibe programlarının sahadaki ihtiyaçları karşıladığı ve sivil toplum alanının gelişimine katkı verdiği genel olarak kabul edilse de bu sürecin beraberinde çeşitli sorunları da getirdiği aktarıldı. 

Katkılarda, yerel düzeyde faaliyet gösteren örgütlere daha fazla erişilmesi de talep edilirken,  bu örgütlerin AB desteklerinden daha fazla faydalanması gerektiği vurgulandı.

Sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesini kolaylaştıracak, ağların kurulmasını teşvik edecek ve kolaylaştıracak, kapasitesi daha gelişmiş örgütler ile daha küçük örgütlerin birlikte hareket etmesini özendirecek mekanizmaların kurulması da önerilen başlıklar arasında yer aldı. 

Rapora aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz.

İlgili Eğitim