Ana içeriğe atla

Vicdani Ret Hakkının İhlali Katmerli Etkisi: Vicdani Retçilerin Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması ve Çalışma Hakkının İhlali

Vicdani Ret İzleme’nin hazırladığı rapor, Türkiye’de zorunlu askerlik yapmayı reddeden vicdani retçilerin yaşadıkları hak ihlalleri ve kısıtlamalar bağlamında, seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına ve çalışma hakkının ihlaline odaklanıyor.
Yazar / Editör:
Hülya Üçpınar
Merve Arkun
Yayın Yılı:
2023
Konu:
İnsan Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Vicdani Ret İzleme
Share

Türkiye’de vicdani ret hakkına dair kamuya açık herhangi bir resmi veri ya da istatistik olmazken, raporda işlenen veriler, Vicdani Ret İzleme’nin vicdani retçiler ve zorunlu askerlik yükümlülerinin durum tespitine yönelik olarak sürdürdüğü izleme çalışması kapsamında elde edildi. Raporda yer verilen grafikler de bu izleme çalışması kapsamında elde edilen verilen baz alınarak hazırlandı. 

Raporda, vicdani retçilerin yaşadığı “sivil ölüm” süreçleri özellikle seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ve çalışma hakkının ihlali bağlamında değerlendirilirken; Türkiye’deki yasal mevzuat ile uluslararası insan hakları hukuku arasındaki uyuşmazlığa da dikkat çekiliyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024