Ana içeriğe atla

M. Murat Özçelebi

STGM'deki Rolü:
STGM Ekibi
Birim / Proje:
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi
Görev:
Proje Koordinatörü
Share
16.12.2021

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Kısa bir özel sektör deneyiminden sonra 2006 yılında kamuda çalışmaya başladı. 2010-2021 yılları arasında Avrupa Birliği Başkanlığında AB İşleri Uzmanı ve Koordinatör olarak görev yaptı. Bu dönemde IPA II sivil toplum alt sektörü koordinatörü olarak çalıştı. Sivil toplum alt-sektörü kapsamında yer alan projelerin programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin genel koordinasyonunu yürüttü. Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen AB projelerinin bütün aşamalarında görev aldı.

Sivil toplum, kapasite geliştirme, yerel aktörlerle işbirliği, proje döngüsü yönetimi, hibe programlarının tasarımı ve uygulanması, Jean Monnet Burs Programı, proje hazırlama eğitimleri, projelere yönelik teknik doküman hazırlığı, ihale ve değerlendirme süreçleri, raporlama, görünürlük, iletişim, etkinlik tasarımı ve moderasyonu gibi konularda deneyim sahibidir. 

Kasım 2021’de ise Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneğinde (STGM) proje koordinatörü olarak çalışmaya başladı.