Ana içeriğe atla
Image
ekip
Share

Ekibimiz

STGM olarak kurulduğumuz günden bugüne kapasite güçlendirme destekleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede, örgütlerin ihtiyaç duydukları anlarda onlara sorunları çözme gücünü verecek yeterliliği kazandırmak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için çalışıyoruz.

Hem ülkenin ve sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme süreçlerine katkıda bulunmak hem de örgütlerin yeterlilik ve etkinliklerini örgütsel kapasitelerini güçlendirerek artırmalarına destek olmak artırmak hedefiyle çeşitli programları hayata geçirken, sivil alanda  deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte örgütlerle yakın temas halinde çalışıyoruz. Güçlü, bağımsız, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve katılımcı bir sivil toplum için çalışırken örgütlerin zaman içinde değişen ihtiyaçlarıyla birlikte ekibimizi de farklı desteklerle güçlendiriyoruz. 

Ekibimiz hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki sayfayı inceleyebilir, çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için ise STGM Destekleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ST KGM: Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi

Türkiye’deki Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri İçin Birlikte (BİRLİKTE II)

Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Desteklenmesi

STÖ'lerin Çocuk Yaşta, Erken ya da Zorla Evlendirilmenin Önlenmesine Yönelik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi-UNFPA-II