Skip to main content

Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri

Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri isimli kitabı yayınladı.
Author / Editor:
Vahap Coşkun, M. Şerif Derince, Nesrin Uçarlar
Publishing Date:
2010
Subject/Topic:
Eğitim
İnsan Hakları
Language:
Türkçe
Publisher:
Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Share

Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri isimli kitabı yayınladı.

Kitabın iki temel amacı bulunuyor bunlardan biri, Kürtçenin kullanılmamasının yarattığı siyasal, toplumsal, ekonomik, psikolojik, eğitsel ve dilsel tahribatları ortaya koymak, ikincisi ise, bu tahribatları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak belirtiliyor. Dil Yarası, hem Türkiye’nin sorunlu siyasal mirasına işaret ederek hem bu mirasın yaratmaya devam ettiği sorunları tespit ediyor ve hem de sahada elde ettiği bulguları kuramsal analizler ve farklı ülkelerin deneyimleriyle birlikte ele alıp kısa ve orta vadede hayata geçirilebilecek çözüm önerileri sunuyor.

Kitapta farklı dönemlerde ve yerlerde okula başlamış öğrencilerle, hiç Türkçe bilmeden okula başlayan öğrencilere öğretmenlik yapmış olan Kürtçe bilen ve bilmeyen öğretmenlerle ve son olarak da velilerle derinlemesine görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Görüşmelerden çıkan bulgular, daha önce yapılmış yerel ve uluslararası çalışmalarla ve kuramsal tartışmalarla birlikte ele alınıp  çözüme yönelik öneriler sunuluyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

December 2023