Ana içeriğe atla

Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri

Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri isimli kitabı yayınladı.
Yazar / Editör:
Vahap Coşkun, M. Şerif Derince, Nesrin Uçarlar
Yayın Yılı:
2010
Konu:
Eğitim
İnsan Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Share

Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Dil Yarası: Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri isimli kitabı yayınladı.

Kitabın iki temel amacı bulunuyor bunlardan biri, Kürtçenin kullanılmamasının yarattığı siyasal, toplumsal, ekonomik, psikolojik, eğitsel ve dilsel tahribatları ortaya koymak, ikincisi ise, bu tahribatları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak belirtiliyor. Dil Yarası, hem Türkiye’nin sorunlu siyasal mirasına işaret ederek hem bu mirasın yaratmaya devam ettiği sorunları tespit ediyor ve hem de sahada elde ettiği bulguları kuramsal analizler ve farklı ülkelerin deneyimleriyle birlikte ele alıp kısa ve orta vadede hayata geçirilebilecek çözüm önerileri sunuyor.

Kitapta farklı dönemlerde ve yerlerde okula başlamış öğrencilerle, hiç Türkçe bilmeden okula başlayan öğrencilere öğretmenlik yapmış olan Kürtçe bilen ve bilmeyen öğretmenlerle ve son olarak da velilerle derinlemesine görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Görüşmelerden çıkan bulgular, daha önce yapılmış yerel ve uluslararası çalışmalarla ve kuramsal tartışmalarla birlikte ele alınıp  çözüme yönelik öneriler sunuluyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Şubat 2024