Skip to main content

Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor?

“Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi” başlıklı proje kapsamında hazırlanan Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? raporu Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yayınlandı.
Author / Editor:
Banu Can, Prof. Dr. Fatma Gök, Soner Şimşek
Publishing Date:
2013
Subject/Topic:
Eğitim
Language:
Türkçe
Publisher:
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Share
24.09.2013

“Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi” başlıklı proje kapsamında hazırlanan Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? raporu Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yayınlandı.

Helsinki Yurttaşlar Derneği , Boğaziçi Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi ortaklığıyla ve Van 100. Yıl Üniversitesi desteğiyle yürütülen proje, Şubat 2012 – Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşti. Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü / Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? başlıklı yayında ise yukarıda belirtilen proje kapsamında gerçekleştirilen alan araştırmasının özet raporu ile bir dizi politika önerisini bir araya getiriyor.

Raporun “Barışın İnşası, Eğitim ve Öğretmenler” başlıklı ilk bölümünde "barış" kavramına yaklaşımlar ve barış ile eğitim ilişkisi, ikinci bölümde ise Kürt meselesinin eğitim alanına yansımaları üzerinde duruluyor. “Alan Araştırması” başlıklı bölümde öğretmenler, okul idarecileri ve öğrenci velilerinin katılımıyla bir yıla yakın bir zaman diliminde gerçekleştirilen alan araştırmasının bulguları özetleniyor ve öğretmenler ile öğrenci velilerinin meseleye ilişkin görüş, deneyim ve önerileri değerlendiriliyor. Çalışmanın son bölümünde ise şiddet ve çatışma ortamında büyüyen çocukların eğitim hakkının gözetilmesi, barış sürecinde eğitim sistemine, öğretmenlerin eğitimine ve müfredata entegre edilebilecek yaklaşımlar ve reformlar üzerine “Politika Önerileri” yer alıyor. 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

September 2022