Ana içeriğe atla
Image
kaynak geliştirme
Share

Kaynak Geliştirme

Sivil toplum örgütlerinin baş etmeye çalıştığı temel sorunlardan biri de finansal konular, yaşadıkları mali sıkıntılar. Hatta çoğu zaman öncelikli ihtiyaç alanı olarak belirtilmekte.

Kaynak Geliştirme Nedir?

Ofis kirasını ödemekten STÖ’nün profesyonel çalışanlarının maaşlarını karşılamaya; gerçekleştirmek istediği projesine yönelik fon arayışından, tek bir faaliyetin bir kalem giderini karşılamaya dek çeşitlenen finansal kaynak arayışları STGM’ye de sıklıkla sorulan sorular arasında yer almakta.

Öte yandan STÖ’lerin varlıklarını güvenceli bir süreklilikle devam ettirebilmeleri, yani sürdürülebilirliklerini sağlamaları tek başına finansal kaynaklarla gerçekleşmiyor. Bir STÖ, kuruluşundan itibaren, maddi manevi tüm öz kaynakları, üyeleri, gönüllüleri, hedef kitlesi, diğer paydaşları, ilişki ağları, uluslararası etkileşimi, kurumsal yapısı, yasal statüsü, yani aslında tüm örgütsel kapasitesiyle bir kaynaklar bütününü oluşturuyor. Bu sebeple de kaynak geliştirme kavramı aslında bu bütünlüğün geliştirilmesi, yürütülmesi/yönetilmesi ve süreklilik güvencesine alınması anlamına geliyor.

Yaratılmak istenilen değişimin, bu doğrultuda yürütülen çalışmaların gerçekleştirilmesine dönük gereksinimlerin tanımlanıp buna göre bir kaynak geliştirme planlamasının yapılması önemli. Bunun için de, bütünsel bir yürütme/yönetim yaklaşımıyla öncelikle tanımlanan misyon, ilke ve amaçlar doğrultusunda belirlenecek hedeflerin, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolların yani stratejilerin ve nihayet bu yolda gerçekleştirecek faaliyetlerin planlanması gerekiyor. Bu bütünsel yaklaşım sonucunda belirlenen kaynak gereksinimlerinde ise, finansal kaynaklar kadar, insan kaynaklarının, paydaşlarla ilişkilerin de geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.

İşte STGM, STÖ’ler için kaynak geliştirme başlığını bu bütünsel yaklaşım ile kavramakta ve fon ve hibe kaynaklarına ulaşma, yardım toplama ve/veya bağış alma, gelir getirici faaliyetler yürütme gibi başlıkların yanısıra farklı kaynak kategorilerine dönük de geliştirme yöntemleri konusunda destek sunmayı hedeflemektedir.

Kaynak  Geliştirme Sürecinde STGM’den Nasıl Yararlanabilirsiniz?

STGM kurulduğu günden bu yana sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirmelerine destek olmak amacıyla kaynak geliştirmenin çeşitli boyutları ile ilgili çalışmalar yürütmekte. 

Siz de kaynak geliştirme kapasitenizi güçlendirmek isterseniz STGM eğitim çağrılarını, yeni platformlarla tanışmak için STGM webinarlarını, STÖ’lerin kaynak geliştirme deneyimlerinden yararlanmak için video söyleşileri, başvuru yapmak için açık olan hibe duyurularını takip edebilir; fon arayışlarınız için fon kaynakları veri tabanında arama yapabilir, hem üretmiş olduğumuz hem de sivil toplum alanındaki çalışmalardan derlediğimiz kaynakları inceleyebilir ve STGM Destek Noktası’ndan görüş alabilirsiniz.

Kaynak Geliştirme (ve Finansal Sürdürülebilirlik) Eğitimleri

STGM kurulduğu yıllardan bu yana sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak üzere çeşitli başlıklarda eğitimler düzenlemekte. Bunlardan biri de kaynak geliştirme konusundaki eğitimleri.

STÖ'ler için Kaynak Geliştirme ve Finansal Sürdürülebilirlik eğitimlerinde,  STÖ’lerin bütünsel yönetim yaklaşımının bir parçası olarak kaynak geliştirme ve yönetimi konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Kaynak Geliştirme Webinarları ve Videoları

Çeşitli başlıklarda gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızda, sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirmelerine destek olmak amacıyla, “STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri”nde farklı kaynak geliştirme platformlarını tanıtıyoruz. Bu platformlarla tanışarak, örgütünüz için uygun olanından yararlanabilirsiniz. Webinarların yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme deneyimlerini öğrendiğimiz video söyleşilerden de faydalanabilirsiniz.

Dünyadan ve Türkiye’den Güncel Hibe Duyuruları

STGM olarak, sivil toplum örgütlerinin kaynak arayışlarını kolaylaştırarak örgütlerin finansal kapasitelerine destek olmak amacıyla dünyadaki ve Türkiye’deki başvuruya açık olan güncel hibe, fon ve ödül çağrılarını her hafta düzenli olarak tarıyor ve duyuruyoruz. 

Düzenli olarak paylaştığımız bu duyuruları aynı zamanda haftalık e-bültenimizde de yayınlıyoruz. Siz de haftalık olarak hibe duyurularından haberdar olmak isterseniz STGM e-bültenine aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girerek üye olabilirsiniz. 

STGM Fon Kaynakları Veri Tabanı

Sivil toplum örgütlerinin çeşitli fon kaynaklarına erişebilmesi ve kolayca tarama yapabilmesi için STGM Fon Kaynakları Veri Tabanı’nı hayata geçirdik. 

STGM Fon Kaynakları Veri Tabanı’nda Türkiye’deki fon kaynaklarından uluslararası kuruluşlara, elçiliklerden uluslarüstü  kuruluşlara, devlet kurumlarından özel sektöre  farklı mecralarda sivil toplum örgütlerine fon sağlayan, hibe veren pek çok kurum ve kuruluşun bilgilerine ulaşabilirsiniz.  

Kaynak Geliştirme Sürecinde Yararlanabilecek Kaynaklar

Kaynak geliştirmeye ilişkin aşağıda yer alan yayınlardan yararlanabilirsiniz. STGM’nin kaynak geliştirmeye bütüncül yaklaşımı çerçevesinde, ilişkilerimizin de kaynak olduğu görüşü ile, diğer örgütlerle ve gönüllülerle ilişkiler geliştirmek için Ağlar ve Platformlar, Ortaklık/İşbirliği Geliştirmek İçin Araçlar ve Gönüllülük dokümanlarımızı inceleyebilirsiniz. Daha fazla dökümana ise e-kütüphanemizden ulaşabilirsiniz. 

STGM Yayınları

Diğer Kaynaklar

  • Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim, Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Destek (TACSO) Bölge Ofisi, 2011
  • GençBank Gönüllüler için Kaynak Geliştirme Rehberi, Toplum Gönüllüleri Vakfı
  • Kaynak Geliştirme ve Yenilikçi Uygulamalar, Berivan Eliş, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, 2019
  • Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi Eğitim Kılavuzu, Çevirmen Çiğdem Türkoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, 2006

STGM Destek Noktası

STGM Destek Noktası sivil toplum örgütlerinin teknik destek taleplerine yanıt vermek amacıyla çalışma yürütmekte. Yukarıdaki dokümanları inceledikten sonra,  (tavsiye niteliğinde) görüş ihtiyacınız bulunursa, STGM Destek Noktası ile temasa geçebilirsiniz.

Share
İlgili Eğitim