Ana içeriğe atla
Image
Kurumsal Kapasite Destekleri
Share

Kurumsal Kapasite Destekleri

10.04.2020
Sivil toplum örgütlerinin güçlenmeleri ve etkilerini sürekli kılabilmeleri için kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri hayati önemdedir. Bu nedenle, STGM örgütlerin kurumsal kapasite geliştirme çabalarına desteklemeye yönelik faaliyetler yürütüyor ve hizmetler sağlıyor. Ayrıca, daha bütüncül bir bakışla, sivil alandaki ihtiyaçların belirlenebilmesi ve uygun çözümler üretilebilmesi için kilit paydaşlarla sürekli deneyim paylaşımları yapıyor ve işbirlikleri geliştiriyor. 

Kurumsal Kapasite Geliştirme Destekleri

STGM bir bireyler topluluğu olan sivil toplum örgütlerinin, kendi örgüt yönetim kültürleri ve değerleriyle uyum içinde kolektif olarak geliştirecekleri kurumsal sistemlerin önemine inanır. Kurumsal kapasite desteklerimizin hareket noktası, kurumsal kapasitenin her şeyden önce örgütün kendi inisiyatifiyle ve bütüncül bir iç bakışla belirleyeceği özgün yaklaşımla gelişeceğidir. STGM bu arayış ve çözüm üretme süreçlerinde örgütlere kendi birikimi çerçevesinde eşlik eder; süreçleri kolaylaştırmak için uluslararası ve yerel tecrübelerin ışığında bilgi ve araç desteği sağlar. 

STGM tarafından yürütülen kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları ihtiyaçlara, kaynaklara ve koşullara göre değişiklik gösterir. Bu destekler eğitimler gibi tek seferlik ve kısa vadeli desteklerden, daha uzun dönemli kurumsal mentörlük çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılır. 

Kurumsal Kapasite Güçlendirme Süreci 

Eğer siz de örgütünüzün kurumsallaşmasına yönelik bir çalışma yürütme amacını taşıyor iseniz, öncelikle örgütünüze uygun bir kurumsal gelişim hedefi/modeli belirlemeli, sonra bu hedefe göre mevcut durumunuzu uygun göstergeler kullanarak belirlemeli, ardından iyileştirmek istediğiniz konulara ilişkin önceliklerinizi belirlemeniz gerekir. Bu aşamadan sonra, önceliklendirilen konularda kurumsallaşmanızı sağlayacak çalışmalar sabır, kararlılık ve ortak bir iradeyle  hayata geçirilmelidir. 

STGM kurumsallaşma iradesini taşıyan örgütler için, 15 yıllık yerel deneyimini sivil toplum alanındaki evrensel birikimlerle sentezleyerek bir Kapasite geliştirme modeli oluşturmuştur. Bir öz-değerlendirme aracına da sahip olan bu STÖ Kurumsal Gelişim Modeli, size kurumsal gelişim sürecinizde eşlik etmek üzere bir rehber olarak da yayınlamıştır. Bu rehberi inceledikten sonra hayata geçirirken yardım almak için STGM Destek Noktasına başvurabilirsiniz. Ayrıca web sitemizde araçlar bölümünde yer alan Kurumsal Kapasite Değerlendirme Aracı'nı kullanarak kendi kendinize örgütünüzün bir kurumsallaşma resmini çıkarabilirsiniz. Belirlediğiniz alanlarla ilgili olarak, kendi yürüteceğiniz çabalar ve diğer kurumlardan alabileceğiniz desteklerin yanısıra, STGM kurumsal kapasite eğitimlerinden de yaralanabilirsiniz.     

Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri, sivil toplumla ilgili temel politik ve kuramsal tartışmalardan, örgüt yönetimine, gönüllülerle çalışmadan mevzuata, proje geliştirmeden stratejik planlamaya, iletişim ve halkla ilişkilerden kaynak oluşturmaya, izleme ve değerlendirmeden değişim teorisi oluşturmaya kadar pek çok konuyu kapsar.   

Açık bir eğitimi beklemeksizin, her zaman STGM Destek Noktası’na soru iletebilir ya da daha yapılandırılmış birebir destek talebinde bulunabilirsiniz. 

Bu desteklere ilişkin daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz: