Ana içeriğe atla
Image
savunuculuk
Share

Savunuculuk ve Katılım için Kapasite Güçlendirme

16.12.2021
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin savunuculuk kapasitelerini artırmak, politik karar verme süreçlerine etkili ve anlamı katılımlarını desteklemek hedefiyle de çalışma yürüteceğiz.

Bu kapsamda yürüteceğimiz başlıca faaliyetler;

  • Katılım hakkı konusunda STÖ’lerin kapasitesini desteklemek amacıyla eğitimler düzenleyeceğiz.
  • Katılımcı STÖ’lerle birlikte pilot saha çalışmaları yürüteceğiz.
  • Küresel sivil toplum gündeminde öne çıkan etkinliklere katılacak, STÖ’lerin bu etkinliklere katılım ve katkısını kolaylaştıracak faaliyetler yürüteceğiz.
  • Türkiye’de kamuoyunun sivil toplum algısını anlamak amacıyla saha araştırmaları yapacağız. 
  • Örgütlenme Özgürlüğü Uluslararası Konferansı düzenleyeceğiz. 
İlgili Eğitim