Ana içeriğe atla
Image
Stok savunucu
Share

502 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ana Akımlaştırma

Hakkında

Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık istihdam, eğitim, siyasal ve toplumsal katılım gibi pek çok alanda kendisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde uzun mücadeleler sonucunda elde edilen birçok kazanımın ya tehdit altında olduğunu ya da uygulanmasında büyük zorluklar yaşandığını gözlemliyoruz.

Bu koşullar altında, feminist örgütlerin ve LGBTİ+ örgütlerinin tarihsel ve güncel mücadelesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması ve uygulamaya geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel bir rol oynadığı, politika, program ve uygulamaların kadınları, erkekleri ve LGBTİ+ bireyleri farklı ve eşitsiz biçimlerde etkilediği bir toplumsal yapı içinde hep birlikte yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu sonuçlar sivil toplumda kırılgan gruplarla çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını özellikle etkiliyor. 

502-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ana Akımlaştırma başlığı bu noktadan yola çıkarak tasarlandı. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyeti diğer toplumsal eşitsizliklerle kesişen bir kategori olarak ele alıp kendi örgütlerimizin iç işleyişinde, yürüttüğümüz proje ve programlarda eşitliği hayata geçirecek ve sürdürülebilir kılacak adımlar atabilmemize yönelik somut öneriler içeriyor. 

502- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ana Akımlaştırma ders içeriği, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Aracı (CSF) kapsamında desteklenen "Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi" projesi ortaklarından Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından hazırlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz?
  • Toplumsal cinsiyet ve etrafında şekillenen temel kavramları ve tartışmaları,
  • Feminist ve LGBTİ+ mücadelenin tarihselliğini ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin günümüzdeki görünümleri ile güncel tartışmaları,
  • Örgütünüz içinde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik yöntemleri,
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı izlemenin veri temelli olarak hangi araçlarla yapılabileceğini.
Ne Kadar Zaman Ayırmalısınız?

502 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ana Akımlaştırma çevrim içi programa katılmaya karar verdiyseniz, güzel haber! Belirlenmiş herhangi bir başlama ve bitiş tarihi yok. Kendi belirlediğiniz zaman başlayıp, kendi belirlediğiniz hızda tamamlayabilirsiniz. Bizim size önerimiz günde 1,5 saatinizi ayırmanız ve 3 günde tüm programı bitirmeniz. 502 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ana Akımlaştırma içerisinde yer alan video içerikler 3,5 saat, okuma materyalleri ise 1 saat sürüyor. Yani tüm içeriklerin toplam süresi 4,5 saat.

Takvime al
Takvime al
Eğitim Detayları
Belge Türü
Katılım Belgesi
Dil
Türkçe
Image
YouTube Kanalı

"Biçilmiş Kaftan" Ismarlama Eğitim Programı

“Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı, sizlerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda bizimle birlikte tasarlanan ve planlanan özelleştirilmiş bir kapasite güçlendirme desteği.

Takvim