Ana içeriğe atla
Image
stok
Share

STOK Herkese Lazım Dersler Yüz Yüze Eğitim Programına Başlıyoruz

13.04.2022
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projemiz kapsamında STOK Herkese Lazım Dersler’in yüz yüze eğitimlerine Ankara'da başlıyoruz.

Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2022 Çarşamba saat 23:59Herkese Lazım Dersler yüz yüze eğitimleri yalnızca STÖ temsilcilerine açık olacaktır.

Örgütlerle 4 ay boyunca bir araya geleceğimiz bu uzun dönemli eğitimleri birbirini destekleyecek şekilde tasarladık. 

Mayıs- Eylül 2022 tarihleri arasındaki 4 aylık bir süreci kapsayan bu eğitim programının tek bir başvuru formu var. Bu tek başvuru ile 4 derse birden başvurmuş olacaksınız. Her bir ders için ayda 3 gün ayırmanız yeterli. Başvurunuz kabul edilirse tüm derslere katılmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Planlanan derslerin tarihleri şöyle;

25 - 26 - 27 Mayıs 2022 101-Sivil Topluma Genel Bir Bakış
23 - 24 - 25 Haziran 2022 102-STÖ’ler için Örgüt Tasarımı ve Yönetimi
19 - 20 - 21 Temmuz 2022 103-Hak Temelli Yaklaşım ve Anaakımlaştırma
22 - 23 - 24 Eylül 2022 104-İletişim Temelli Katılım ve Savunuculuk

Herkese Lazım Dersler içinde;

 • Sivil topluma ilişkin temel kavramları, yaklaşımları ve tartışmaları tarihsel süreç içerisinde tanımlayacak, kendimizi sivil toplum ekosistemi içerisinde konumlandıracağız.
 • Örgütsel tasarım ve örgütsel kapasite kavramlarını pekiştirecek, örgüt yönetiminin olmazsa olmazlarını öğreneceğiz.
 • Ana akımlaştırma kavramını hak temelli yaklaşımla ele alacak, kapsayıcı bir bakış açısını yerleştirmenin önemini kavrayacağız.
 • İletişim becerilerimize odaklanacak, katılım ve savunuculuk faaliyetlerini iletişim temelinde tanımlayacağız.

Eğitim Programları

25 - 26 - 27 Mayıs 2022    101-Sivil Topluma Genel Bir Bakış Eğitim Akışı

1.GÜN (25 Mayıs Çarşamba)

09:30-11:00

Açılış

 • Tanışma ve Beklentiler
11:00-12:30

Geçmiş Bölümün Özeti

 • İnsan Nedir? (iletişim, soyutlama yeteneği, kültürel özellikler)
 • Toplum Nedir? (yerleşik hayat, üretim tarzları, sınıflar, kimlikler)
 • Siyaset Nedir? (ortak yaşam, iktidar, örgütlenme, adalet, demokrasi)
 • Sivil Toplum Nedir? (örgütler, haklar, pratikler
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-15:30

Sivil Toplumum Ahval ve Şeraiti: İletişim ve Bağlar

 • Tarihsel ve kavramsal olarak ele aldığımız insana ve topluma ait manzaranın günümüz resmine bakacağız. 
 • İnsanın iletişiminin güncel durumunu konuşacak, bir temsil olarak dilin insan iletişimine ne kadar müsaade ettiğini konuşacağız. Duymak, anlamak, idrak etmenin arasındaki ayrım ve bunun biraraya gelebilmemiz üzerindeki etkisini konuşacağız
 • İletişim becerilerimizin sorunlu evriminin kültürel farklılıkların kristalleşmesi ve toplumsal bağlarımız üzerine olan etkisini keşfedeceğiz.
15:30-17:00

"Sivil Toplumun Ahval ve Şeraiti: Siyasal Haller

 • İnsanlığın değişiminin siyasal hayata olan etkisini ele alacağız. Günümüz siyaseti içinde sivil toplumun yerini tespit etmeye çalışacağız. 
 • Siyasal karar süreçleri, temsil mekanizmaları, katılım pratikleri ve katılımcı demokrasi merceğinden siyasetin ""kara kutusunu""  görünür kılmaya çalışacağız. 
 • Bu görüntünün içinde ve ortaya çıkan eşitsizlikler, adaletsizlikler, özgürlük ve ayrımcılık sorunları içinde sivil toplumun oynaması muhtemel rolleri anlamaya çalışacağız.

2.GÜN (26 Mayıs Perşembe)

09:30-11:00

Toplumu Yeniden Toplamak

 • Toplumsalın yeniden inşasını konu edecek; toplumsal ve kamusal olanın yeniden tahayyülü bakımından Bruno Latour’un yaklaşımı ile post-humanizm ve trans-humanizm tartışmalarını konuşuyor olacağız.
11:00-12:30

Toplumsalın Güncel Hareketliliği

 • Yeniden toplanma ihtiyacına işaret edilen toplumsal alan içinde önde gelen toplumsal hareketleri konuşacağız. 
 • İklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları gibi alanlarda toplumsal hareketleri ele alacağız. Dünya’da ve Türkiye’deki durum ışığında bu hareketlerin hareket marjı ve sınırlılıklarını konuşacağız.
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-15:00

Müşterekler Siyaseti

 • Toplumsal hareketlerin zemini olarak görülebilecek müşterekler siyasetinin detaylarını ele alıyor olacağız. Mekanla, mekandaşla, bilgi ve kurumlarla olan aidiyet bağlarımızı ve ilişkilerimizin anlamını teorik ve pratik önermeler ışığında tartışacağız.
15:00-17:00

Kamusalın Muhtemel Akıbeti

 • Kompost Çağı metaforunu merkezi alarak iki gün boyunca konuştuğumuz değişimlerin evrilmesi muhtemel istikametlerini bilimsel ve kültürel gelişimlerin ışığında ele almaya çalışacağız. Yapay zekanın gelişimi, dijitalleşme ve insansızlaşma teknolojilerinin yarının toplumu ve siyaseti için nelere gebe olduğuna dair bir serbest düşünme egzersizi yapacağız.

3.GÜN (27 Mayıs Cuma)

09:30-12:30

Forum

 • Sivil Toplumun Bugünü ve Yarını: Deneyim Paylaşımı

 

12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-15:00

Bir Sonraki Ders:

 • 102- STÖ'ler İçin Örgüt Tasarımı ve Yönetimi
15:00-16:00

Genel Değerlendirme

 

23-24-25 Haziran 2022    102-STÖ’ler için Örgüt Tasarımı ve Yönetimi

1.GÜN (23 Haziran Perşembe)

09:30-10:30

Açılış

 • Tanışma ve Beklentiler
10:30-11:30

STÖ'ler için Örgüt Tasarımı ve Yönetimi: Temel Kavramlar

 • Bir STÖ'yü oluşturan temel ifadeler (misyon, vizyon, ilke ve değerler) nasıl ele alınmalıdır? Örgütsel kapasite ve bileşenleri nelerdir? Örgütsel tasarımın temel ilkelerini nasıl anlamalıyız sorularına yanıt arayacağız. 
11:30-12:30

Örgüt ve İnsan

 • Bir örgütü oluşturan insan bileşenlerini (iç ve dış paydaşlar) ayrıntılı olarak inceleyecek ve örgüt ve insan ilişikisinin temel adımlarına bakacağız. 
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:30

Örgütsel Bağlanma

 • Biz olmak, örgütsel aidiyet ve örgütsel kimlik kavramlarını tartışacağız
15:30-17:00 Örgütsel Öğrenme, Motivasyon ve Katılım

2.GÜN (24 Haziran Cuma)

09:30-11:00

Sivil Toplumda Öz Düzenleme: Temel Kavramlar ve Uluslararası Örnekler

11:00-12:30

Kapasite Geliştirme ve Etkililik için Öz Düzenleme İlke ve Kriterleri

12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:00

Sivil Toplum için Öz Düzenleme Kriterleri Oluşturma

15:00-17:00 Sivil Toplum için Öz Düzenleme Kriterleri ve Örgütün Kendini İzlemesi ve Değerlendirmesi

3.GÜN (25 Haziran Cumartesi)

09:30-12:30

FORUM

 • "STÖ'ler için Örgüt tasarımı ve yönetimi " ve "sivil toplumda öz düzenleme" başlıklarında, deneyim aktarımı; iyi örnekler katılımcı tartışma oturumu.
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:00

Bir Sonraki Ders: 103- Hak Temelli Yaklaşım ve Ana Akımlaştırma

15:00-17:00 Genel Değerlendirme

 

19-20-21 Temmuz 2022    103-Hak Temelli Yaklaşım ve Anaakımlaştırma

1.GÜN (19 Temmuz Salı)

09:30-11:00

Açılış

 • Tanışma ve Beklentiler
11:00-12:30

İnsan Hakları ve Kalkınma Hakkı Arasındaki İlişki

12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-17:00

Evrensel Beyannameden İnsan Hakları Hukuku'na   

 • Haklara geri dönelim. Bu hakların gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için neye bakmamız lazım. Devletin, 3. tarafların ve toplumun sorumluluğunu inceleyecek; uygulamaları, ihlal, koruma ve yerine getirme kavramlarını tartışacağız.

2.GÜN (20 Temmuz Çarşamba)

09:30-12:30

Hak Temelli Savunuculuk

 • Temel prensipler nelerdir, nasıl izlemeli ve nasıl müdahil olmalıyız?
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-17:00

İnsan Haklarının Dönüştürücü Gücü

3.GÜN (21 Temmuz Perşembe)

09:30-11:00

Hak Temelli Örgüt Olmak

 • Hak temelli olmanın ne anlama geldiğini; örgütümüzün hangi özelliğinin insanlara hak temelli olduğumuzu anlattığını birlikte tartışacağız.
11:00-12:30

Eşitliğin Ana akımlaştırılması

 • Eşitsizliklerle mücadele ederken eşitliği nasıl her alanda hayata geçireceğiz? Bunun için dikkat etmemiz gereken noktalar, hazırlamamız gereken belgeler neler olmalıdır?
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:00

Bir Sonraki Ders: 104- İletişim Temelli Katılım ve Savunuculuk

15:00-16:00 Genel Değerlendirme

 

22 - 23 - 24 Eylül 2022    104-İletişim Temelli Katılım ve Savunuculuk

1.GÜN (22 Eylül Perşembe)

09:30-11:00

Açılış

 • Tanışma ve Beklentiler
11:00-12:30

Geçmiş Bölümün Özeti

 • Savunuculuk için iletişim nasıl olmalıdır?
 • Politika belgesi nedir, ne için ve nasıl kullanılır?
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:30

Savunuculuğun Temel Kavramları

 • Savunuculuk ve lobicilik nedir, ne değildir tanımlamaya çalışacağız. Savunuculuğun alt başlıklarını politika belgesi ile bağlantılı olarak masaya yatıracağız.  
15:30-17:00

Savunuculuktan Politika Önceliklerine

 • Politika önceliklerini savunuculuk ve karar vericilerle ilişkiler bağlamında ele alacağız. 

2.GÜN (23 Eylül Cuma)

09:30-12:30

Politika Belgesi Yazımı Temel Kavramlar

 • Politika belgesi yazarken dikkat edilmesi gerekkenler nelerdir birlikte tartışacağız.  
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-17:00

Politika Belgesi Yazımı Atölyesi

 • Gruplara ayrılarak grubumuz için hazırlanmış politika belgesi yazımı çalışmasına başlayacağız.

3.GÜN (24 Eylül Cumartesi)

09:30-12:30

Politika Belgesi Yazımı Atölyesi

 • Gruplara ayrılarak grubumuz için hazırlanmış politika belgesi yazımı çalışmasını tamamlayacağız.
12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-15:30

Politika Belgeleri Değerlendirme

 • Grubumuzun hazırladığı politika belgesi diğer gruplar ve eğitmen tarafından değerlendirilecek.
15:30-16:00 Genel Değerlendirme

Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

Eğitim programına katılmak istiyorsanız önce STOK Öğrenme Platformu’na kayıt yaptırmalısınız. Başvuru yapabilmek için sisteme buradan kaydolabilir ondan sonra adımları takip ederek başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzu yaptığınız sırada STOK Öğrenme Platformu’ndaki çevrimiçi içerikleri bitirmiş olmanız size öncelik sağlayacaktır. 

Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2022 Çarşamba saat 23:59. 

Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 

Son başvuru tarihini takip eden 10 gün içinde başvuru değerlendirme süreci tamamlanacak ve başvurunuzla ilgili bir yanıt alacaksınız. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladıklarını belirten bir “görevlendirme mektubu” isteneceğini de hatırlatalım. 

İlgili Eğitim
İlgili İçerikler