Ana içeriğe atla
Image
gönüllü
Share

Türkiye'de Sivil Toplum Örgütleri için: Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük Toplantısı

“Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” toplantısı AB TACSO 3 Projesi (Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi) İnsandan İnsana (P2P) Programı kapsamında Türkiye'deki farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri (STÖ'ler) için farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarının yanı sıra gönüllülük için elverişli yasal çerçeveyi tartışmak için bir alan yaratmak amacıyla organize edildi.

23-25 Haziran 2021 tarihleri arasında üç yarım günlük toplantı şeklinde gerçekleştirilen etkinlik, çeşitli tematik alanlarda gönüllülerle çalışan Türkiye'den 50'den fazla STÖ’yü bir araya getirdi. Toplantı esnasında gönüllülüğün kavramsal çerçevesi ve farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmaları geliştiren STÖ’lerden örneklerin yanı sıra gönüllülük için yasal bir çerçeve geliştirmiş Batı Balkan ülkelerinden (Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ) konuşmacılara yer verildi. Bu toplantı ile temelde katılımcı STÖ’lerin gönüllülük ana başlığı altında ve farklı konularda deneyim paylaşımında bulunma olanağı bulması, aktif vatandaşlık, sivil inisiyatifler ve Türkiye’de gönüllülüğün geliştirilmesi konusunda yapılan farklı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması ve 11. Kalkınma Planı’nın hazırlanmasından bu yana tartışmaları süren Türkiye’de gönüllü çalışmaları çerçeveleyecek bir yasal zemin hazırlığı konusunda katılımcı STÖ’lerin görüşlerinin alınması amaçlandı. Toplantı katılımcılarının açık çağrı yoluyla belirlendiği toplantıda gönüllülüğün önündeki engelleri ve farklı STÖ’ler tarafından geliştirilmiş olan mevcut gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmaları ile Türkiye'de gönüllülük için yasal bir çerçevenin nasıl olması gerektiği ve gönüllülük için yasal bir çerçeve çizmenin fırsat ve sınırlarının neler olabileceği tartışıldı. Toplantı esnasında gerçekleştirilen tüm sunumların ve tartışmaların, ayrıca Türkiye'de gönüllülük için elverişli bir yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik dile getirilen görüş ve tavsiyelerin derlendiği bu sonuç raporu ile tüm bu bilgilerin sivil toplum örgütlerinin erişimine açık hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Keyifli okumalar diliyoruz;

AB TACSO 3 Ekibi

NOT: Toplantının özetini ekten indirebilirsiniz.

İlgili Eğitim