Ana içeriğe atla
Image
Birlikte yaka pinleri
Share

Birlikte Destek Programı Nedir?

BİRLİKTE Destek Programı, hak temelli çalışmalar yürüten STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve kurumsal gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlamak için tasarlanan bir alt-hibe destek mekanizmasıdır.

BİRLİKTE Destek Programı üç destek mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi üzerine şekillendirilmiştir:

  • STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği
  • STÖ’lerin kurumsal gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayacak mentorluk programı
  • STÖ’lerin kendi aralarında ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle etkileşimlerini ve iş birliklerini kolaylaştırmaya, güçlendirmeye yönelik etkileşim/paylaşım ağı (BİRLİKTE Ağı)

Alt-Hibe Programı Nedir?

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen BİRLİKTE Destek Programını bir alt-hibe programı olarak yürütüyoruz. Alt-hibe uygulaması en genel tanımı ile Avrupa Birliği (AB) hibesi kullanan bir STÖ’nün üçüncü taraflara, önceden belirlenmiş şartlarla ve kendi amaç ve hedefleriyle uyumlu olmak koşulu ile ayni ve/veya mali katkı sağlamasıdır.  Alt-hibe uygulaması son yıllarda AB tarafından uygulanan hibe programlarında desteklenen projeler altında daha küçük ölçekli finansman olanakları sağlamak ve hibe yönetimini kolaylaştırmak için giderek daha sıklıkla başvurulan bir mekanizma olarak dikkat çekmeye başladı. 

BİRLİKTE Destek Programını bir alt-hibe uygulaması olarak örgütlere kurumsal hibe desteği sağlayan ve ulusal ölçekte uygulanan kapsamlı bir ilk örnek olarak 2018 yılında hayata geçirdik. Hali hazırda, program “Türkiye’deki Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri için BİRLİKTE” Projesi kapsamında uygulanmaktadır.
 

İlgili Eğitim