Ana içeriğe atla

Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri

Türkiye Körler Federasyonu, Etkiniz AB Programı işbirliğiyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonuç raporunu "Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri" başlığıyla yayınladı.
Yazar / Editör:
Çoşkun Gök
Şule Sepin İçli
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Engelli Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Türkiye Körler Federasyonu
Share

Raporda, engelli kadınların engellilik ve kadınlık durumundan dolayı Covid-19 pandemisinde çoklu ayrımcılık ve hak ihallerine normal dönemlere ve toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla maruz kaldığı belirtildi. 

Pandemi sürecinin devam etmesi ve ülkelerden henüz yeterli veri toplanamamış olması sebebiyle engelli kadınların pandemiden etkilenme boyutununun tam olarak ortaya konamadığının da belirtildiği raporda, krizlerin cinsiyete dayalı net sonuçlarına rağmen, müdahale ve iyileştirme çabalarının kadınların ve kızların ihtiyaçlarını göz ardı etme eğiliminde olduğu vurgulandı. 

Pandemide engelli kadınların hak ihlalleri barınma, istihdam, sağlık ve bilgiye erişim, şiddetten korunma hakkı, ekonomik olanaklar ve yeterli yaşam standardına sahip olma,hak ihllalerine karşı hak arama mekanizmalarına başvuru, özbakım ihtiyaçlarını karşılama, gündelik ihtiyaçlar ve ev işleri ve psikolojik destek ihtiyacı yönünden değerlendirildi.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Nisan 2024