Ana içeriğe atla

Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022

İnanç topluluklarından gelen bildirimler ve medya izleme sürecinde erişilen verileri temel alan raporda 2022 yılı içinde 36 nefret suçu ve olayı tespit edildi.
Yazar / Editör:
Funda Tekin
Yayın Yılı:
2023
Konu:
İnsan Hakları
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
İnanç Özgürlüğü Girişimi
Share

2022 yılında “hedef alınan gruba göre” en fazla nefret suçu/olayı 15'er vaka ile Alevilere ve Hristiyanlara yönelik oldu. Bunu Yahudiler, Ezidiler ve Müslümanlar izledi. Hristiyanların maruz kaldığı nefret suçlarının bir kısmında ise Ermeniler, Süryaniler, Yunanlar gibi etnik kimlikler de hedef alındı.

Nefret suçları toplumsal barışın önünde ciddi bir engel

Rapor, din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarının, diğer nefret suçları gibi, Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Türkiye’deki yasal mevzuat ve uygulamanın bu suçlara karşı oldukça etkisiz olduğu vurgulanan raporda nefret suçlarının toplumsal barışın önünde ciddi bir engel olduğunun da altı çiziliyor.

Suçlara karşı etkili hukuki süreç yürütülmüyor

Raporda, yaşanan ve özel bir hassasiyetle ele alınması gereken nefret suçu veya olaylarının çoğunda nefret suçu boyutunun irdelendiği etkili bir hukuki süreç yürütülmediği ve cezasızlıkla mücadele için adımların atılmadığı tespitine de yer verildi. Raporda Alevilerle ilişkili mekanların işaretlenmesinin yaygın örüntülerden biri olduğu ve süreklileşen bu suçlara karşı etkili bir uygulamanın olmadığı da aktarıldı.

İlerleme planı hayata geçirilmedi

Nisan 2021 tarihli İnsan Hakları Eylem Planı’nın önemli bir ilerleme adımı içerdiğine dikkat çekilen raporda, aradan iki yıl geçmesine rağmen bu hedeflerin yerine getirilmediği ve Türkiye’de hala nefret suçu mevzuatının yetersiz olduğu belirtildi. Yetkililerin ivedilikle kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi ve cezasızlık politikalarıyla mücadele için harekete geçmesi çağrısı da yapıldı.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024