Ana içeriğe atla

Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut Durumu

Dernek ve vakıf statüsünde hak temelli STÖ’lerde çalışan haklarının Türkiye’de mevcut durumu araştırması güncel verileri ortaya koyarak; sivil toplum örgütleri, donör kurumlar, sendikalar, karar alıcılar gibi konunun tüm paydaşlarına sivil toplum emekçilerinin çalışma ilişkileri ve emek süreçlerine yönelik farkındalığın güçlenmesi ve görünür olması açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor.
Yazar / Editör:
Koordinasyon: Salih Soysal
Katkıda bulunanlar& Görüşmeciler: Atilla Yardaş, Dilber Çıray, Derya Kap, Ülker Sözen, İstem Gamze Demir, Nurgül Elçik
Editör: Hazal Çakmak
Nicel Veri Analisti: Meltem Oktay Emeksiz
Araştırma Koordinatörü: Nevzer Eylül Açıkkol
Yazarlar: Nevzer Eylül Açıkkol, Suna Yılmaz.
Yayın Yılı:
2021
Konu:
İşçi Hakları
Sivil Toplum Örgütleri
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Universus Soysal Araştırmalar Merkezi
Share
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024